Priserne stiger i EU og falder i Norge

Norge står uden for EU og oplever som eneste europæiske land, at priserne falder. Danmark har EUs næstlaveste inflation, mens Letland og Bulgarien topper.

Priserne stiger i EU-landene, mens nordmændene slipper billigere, når de køber ind.

I september var inflationen i samtlige 27 EU-lande 2,2 procent, hvilket er en stigning på 1,9 procent fra måneden før, mens den steg med 0,4 procent til 2,1 procent for de lande, som har indført euroen som fælles mønt. Blandt EU-landene steg priserne mindst i de endnu eurofrie lande Malta (0,9 procent) og i Danmark (1,2 procent). Norge, der er uden for EU, oplevede prisfald, men en inflation på minus 0,3 procent, viser tal fra Danmarks Statistik

Højest var inflationen i Letland (11,5 procent) og Bulgarien (11,0), mens Island, der ligesom Norge står uden for EU, inflationsmæssigt lå på linje med eurolandene med en inflation på 2,1 procent.

Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks over det seneste år.

Malta indfører efter planen euroen fra årsskiftet.

/ritzau/