Priseksplosion på spånplader fører til dyrere køkkener

Prisstigninger. Prisen på spånplader er steget med mellem 15 og 40 procent det seneste år, og nu kan køkkenproducenterne ikke længere rationalisere sig ud af det. Køkkener og møbler bliver dyrere, siger kilder i branchen.

Det bliver dyrere for forbrugsglade danskere at købe nye køkkener og møbler.

Og for de danskere, som vil renovere huset eller bygge nyt, bliver det også dyrere. Priserne på spånplader er nemlig steget med mellem 15 og 40 procent det seneste år.

En storleverandør af spånplader til tømmerhandler og industri melder om prisstigninger på op til 40 procent for hans virksomhed, der køber spånplader i blandt andet Belgien, Tyskland og Sverige.

Han forklarer, at prisstigningerne er et globalt problem, der hænger sammen med indsatsen for at reducere CO2-udledningen.

Ved at bruge træ som energikilde i stedet for olie og kul reduceres CO2-udslippet.

Efterspørgslen øgetI Europa er brugen af træ og flis til produktion af el og varme forøget meget de senere år.

Store kraftvarmeværker bygges til også at kunne fyre med træ.

Miljøhensynet har øget efterspørgslen efter træ og dermed også øget træpriserne, og det påvirker spånpladeproducenternes omkostninger.

- I år vil prisstigningerne på spånplader slå igennem over for private forbrugere, siger flere køkken- og møbelproducenter til ErhvervsBladet.

En køkkenproducent forklarer:

- Spånpladerne steg også i 2004 og 2005, men ikke nær så meget som sidste år. Hidtil har vi kunnet rationalisere os ud af det, men det kan vi ikke længere. Derfor bliver vore køkkener dyrere, siger han. Flere andre køkken- og møbelproducenter deler hans synspunkt.

En køkkenproducent siger, at hans køkkener er steget med seks procent fra første januar.

Novopan Træindustri A/S er landets eneste spånpladeproducent. Direktør Henning Jensen afviser, at Novopan har øget priserne med 20-30 procent.

- Jeg ved ikke, hvor de store prisstigninger er gennemført. Måske har de berørte spånpladeproducenter hævet priserne fra et relativt lavt niveau. Måske er deres omkostningsudvikling anderledes end vores. Jeg kan ikke afvise prisstigninger på 30 procent fra udenlandske producenter, men jeg tror ikke, det er normen, siger direktør Henning Jensen.

Han ønsker ikke at oplyse nærmere om Novopans prisstigninger.

En af Novopans kunder oplyser til ErhvervsBladet, at Novopan sidste år øgede priserne med 12,5 procent, mens konkurrenter syd for grænsen satte priserne op med 38 procent, siger kilden.

- Det er et problem at få tilstrækkelig med spånplader, pointerer kilden.