Pres på kommuner

Læs mere
Fold sammen
Kommunerne står over for en række udfordringer:

Befolkningsudviklingen vil føre til flere ældre og færre erhvervsaktive med efterfølgende pres på økonomi og service.

Borgernes forventninger til professionalisme og kvalitet stiger.

Erhvervslivet tilkendegiver, at den kommunale opgaveløsning er en væsentlig del af landets konkurrenceevne.

Stigende forventninger om, at kommunerne udnytter IT-udviklingen til gavn for borgerne.Kilde: Kommunaldirektørforeningen