Pres på elselskabers rådgivningsmonopol

Fem erhvervsorganisationer kræver fri konkurrence, når de tvangsopkrævede midler til energirådgivning skal fordeles.

Elselskabernes monopol på energirådgivning af virksomhederne skal brydes. Fem erhvervsorganisationer er gået sammen om henvendelse til økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K), hvor han opfordres til at reformere systemet, så det bliver mere effektivt.

I dag opkræves der en øreafgift på elforbruget, og på den måde betaler danske virksomheder sammenlagt 75 mio. kr., som de lokale elselskaber bruger til gratis rådgivning omkring mulige elbesparelser af virksomhederne.

En undersøgelse fra Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut viste for nylig, at der ikke var nogen målbar effekt af denne rådgivning.

Nu er Håndværksrådet, Landbrugsrådet, Tekniq, Foreningen for Slutbrugere af Energi og Foreningen af Rådgivende Ingeniører gået sammen om en henvendelse til ministeren, hvor de kræver en reform af systemet.

Kompetencerne i de 80 netselskaber er yderst varierende, og elselskabernes egne energirådgivere er ofte ikke tilstrækkelige fleksible til at levere løsninger som er skræddersyet til de enkelte virksomheder, konstaterer de fem organisationer i brevet.

I stedet for at de lokale elselskaber skal have monopol på opgaven med rådgivning omkring mulige elbesparelser, foreslår de fem organisationer, at pengene placerer i en Energisparefond.

Fonden skal så definere de forskellige opgaver og projekter, der skal udbydes i fri konkurrence. På den måde vil man sikre, at rådgivningen omkring elbesparelser i størst muligt omfang er tilpasset virksomhedernes behov.