Præsten skal tro på egen prædiken

Læs mere
Fold sammen
Det er i høj grad stadig gennem produkter og arbejdskraft, at vi definerer

samfundets værdier.Visioner og ideer vil de fleste af os såmænd gerne anerkende, men til gengæld meget sjældent værdisætte.


Det

gør sig også gældende i reklamebranchen, hvor vi om nogen burde være frontløbere, når det gælder

værdisættelse af visioner og ideer. Ikke desto mindre er branchen kendetegnet ved at tjene penge på salg af arbejdstimer.


Selve

ideen, som arbejdet bygger på, er sjældent værdisat særlig højt - og i visse tilfælde kan den

endda være gratis. På den måde er reklamebureauerne havnet i netop den blindgyde, som vi advarer vores kunder mod

at havne i. Igennem de senere år har branchen tillige forandret karakter.


Fra at indeholde et rigt varieret udpluk af

samfundets mest kreative eksistenser og idérige begavelser med en mere eller mindre salonfæhig adfærd, er den nu

drevet af konsulenter, der er spejlbilleder af kunderne.


Vi lever derfor i stadig højere grad af at sælge håndværk

og analyser i stedet for ideer og visioner. Hermed bliver vores indbyrdes rivalisering reduceret til en simpel kamp om at kunne tilbyde

kunderne det bedste håndværk og de mest sindrige analyser til den mest fordelagtige pris.


Det fører til absurde

situationer, hvor kunderne kan opleve at blive faktureret for alt fra farvekopier og pizzaer til et utal af timer, der er brugt på

rapport-skrivning.Kreativitet og innovation bliver som naturlig konsekvens heraf udskiftet med analyser og benchmarking, der i bedste

fald fortæller lidt om fortiden, men aldrig drister sig til at forudsige endsige forme fremtiden.


Når vi sælger

hyldevarer, så ryger vi naturligvis ud af direktionsgangen og ned hos funktionærerne i stabsfunktionerne.


Her er

den marketingansvarlige på vej længere og længere ned i værdikæden. Vedkommende inddrages typisk ikke

i de væsentligste beslutningsprocesser og holder derfor sjældent længe til presset fra oven. Da enhver ved, at den

næste marketingansvarlige som sin første gerning vil fyre det gamle bureau, så må reklamebureauet naturligvis

satse på at optimere sin indtjening, så længe festen varer. Og så er vi tilbage der, hvor farvekopier og pizzaer

er at finde på fakturaerne.


Heldigvis er der en tendens til, at stadig færre virksomheder vil betale for at blive

talt efter munden. Det efterlader en sund og nødvendig udfordring til reklamebranchen, hvor vi alt for længe har været

så forhippet på at sælge timer, at vi helt har glemt at sælge ideer.For atter at finde vej til direktionsgangen,

skal vi gennem iderigdom medvirke til at undfange de gode ideer og de store visioner, hvorpå fremtidens vækst skal bygges.I

yderste konsekvens vil det sandsynligvis medføre, at vi i højere grad bliver resultatlønnede - og at vi dermed

får knyttet vores eksistens direkte sammen med vore ideers bæredygtighed.Det handler om at være villig til at lægge

hovedet på blokken. Præsten skal tro på sin egen prædiken.