PR-bureauer i øget kamp om medicin og sundhed

De store PR-bureauer kæmper i øjeblikket hårdt om kunder inden for det lukrative marked for sundheds- og medicinal-kommunikation, hvor enkelte kan fremvise vækstrater på 20 pct. Nu går PR-koncernen Text 100 tillige ind i health care.

Læs mere
Fold sammen
For blot fem år siden var det endnu nyt land for de fleste. Rådgivning af medicinalfirmaer var begyndt at spille en rolle, men PR og kommunikation i sundheds- og medicinal-branchen var stadig en niche.

I dag ser det helt anderledes ud. Det såkaldte health care-område - med alt fra information om medicinal- og medico-virksomheder til nye fødevarer og konsekvenser af genteknologi - er blevet den nye store kampplads for en række af de danske PR-bureauer, som har specialiseret sig i genren.

Området udvides i øjeblikket, den globale PR-koncern Text 100 går nu ind for at få sin første del af kagen og samtidig meldes der om stigende aktivitet.

»Der er ingen tvivl om, at det er det mest klare vækstområde i PR-branchen i øjeblikket. Og selv om markedet udvides i bredden, så forventer vi nu hård konkurrence, fordi så mange satser på at få de gode kunder,« siger Nils Rasmus Hansen, formand for Brancheforeningen for PR-virksomheder i Danmark (BPRV) og direktør i InformationsGruppen Aps.

Blandt de førende PR-bureauer med særlig fokus på health care-kommunikation finder man GCI Mannow, ABC Public Relations, Effector, Holm Kommunikation, Waterfront, Jøp, Ove & Myrthu samt Burson-Marsteller.

Den kloge patient
Ole Fredslund, administrerende direktør i kommunikationsbureauet Effector, hører til blandt frontløberne og er på få år gået fra nul til 14 ansatte og til maj kommer yderligere fire nye medarbejdre til. Alene det seneste år er Effectors omsætning inden for health care vokset med 20 pct. til nu syv-otte mio. kr.

»Dynamikken inden for lægemiddelbranchen er ændret fuldstændigt på fem år på grund af den kloge patient - the empowered patient, som begrebet betegnes på engelsk - der handler om, at befolkningen via nettet sætter sig ind i deres egne lidelser og stiller helt anderledes krav end tidligere. Og det betyder, at der er en bredere accept i branchen af, at bruge PR til andet end at skrive pressemeddelser. Behovet for kommunikations-hjælp er simpelthen vokset,« siger Ole Fredslund.

Han mener dog, at markedet er ved at være godt dækket ind af bureauer på området og derfor bliver der nu kamp om kunderne.

»Omvendt er det et godt sted for PR-bureauerne, fordi markedsføringsreglerne gør, at det er svært for mange medicinalfirmaer at komme af med deres budskaber.«

Den internationale PR-virksomhed Text 100, der åbnede kontor i København for godt et år siden med fokus på IT, går nu for første gang ind på health care-området. Det sker med udgangspunkt i en ny aftale med IBM, der netop har oprettet sin egen health care-division med en investering på 250 mio. dollar globalt. Hvor stor en del Text 100 får vil ingen af parterne oplyse, men Text 100 har planer om allerede næste år at udbygge i hele Norden med lokale healt care-afdelinger.

»Danmark er interessant at starte i på grund af Medicon Valley med virksomheder som Ferring, Pfizer og GlaxoSmithKline, men vi forventer i det hele taget på nordisk plan at kunne hjælpe hele medico-industrien med kommunikation og PR. I første omgang vil jeg især gå efter medico-teknologi virksomheder, der endnu ikke er så tilbejlede som medicinalfirmaerne,« siger Gitte Olsson, der netop er ansat i Text 100 for at udvikle og lede PR-virksomhedens nye health care division.

Masser af muligheder
Ambitionen for Text 100 er, at health care området om tre år vil være lige så stort et forretningsområde, som IT og teknologi i dag er for den globale koncern med kontorer i 16 lande.

Jens Frederik Kofoed, adm. direktør for ABC Public Relations og næstformand i Brancheforeningen for PR-virksomheder (BPRV), ser ligeledes store vækstmuligheder.

»Jeg tror, det kun er kreativiteten, der sætter grænser for, hvor meget omsætning, der kan være. Det hænger sammen med, at konkurrencen er blevet skærpet. Myndighederne er gået ind og forsøger generelt at få priserne ned på medicin. Men samtidig har mange medicinalvirksomheder nogle kommunikationsproblemer i forhold til lægerne og i sidste ende også patienterne. De har nedslidt de kanaler, de tidligere har arbejdet med,« siger Jens Frederik Kofoed, der mener, der er brug for nytænkning, fordi det ikke længere nytter noget bare at bearbejde lægerne.

»Medicinal-industrien hungrer efter nye måder til at komme i kontakt med brugerne, patientgrupper, læger og apoteker. Og det skyldes, at patienterne og brugerne i højere grad selv søger informationer om deres lidelser, hvorfor medicinal-virksomhederne i stigende grad får brug for at markedsføre deres virksomheder og ikke kun deres produkter. Hvis man har 30 produkter, så kan man ikke brande dem alle. Så er det bedre at skabe et godt image omkring virksomheden som hele,« siger Jens Frederik Kofoed, der i mere end ti år har arbejdet med medicinal-virksomheder.

Christina Schärfe, partner i Holm Kommunikation, peger på, at opgaverne inden for medicinal-sektoren er ved at ændre sig. Eksempelvis stilles der krav til virksomhederne om at påtage sig et samfundsmæssigt ansvar samtidig med, at der hersker en grundlæggende opfattlse af, at det er forkert at tjene penge på medidin.

Fornuft i health care
»Opgaverne handler nu mere om at navigere og rådgive i forhold til den offentlige sektor. Der er behov for et tæt samarbejde og dialog med myndighederne, fordi der i stigende omfang fastsættes retningslinier for valg af medicin og behandlingsmetode mv. Og nogle gange er retningsliniernes baggrund uklar. Samtidig er der flere opgaver inden for medicoteknik-området, både biotek-selskaber stringent, men også for virksomheder der satser på behandling med genteknologiske metoder. Og det kræver specifikke kompetencer at kunne vejlede dem om, hvordan man udvikler sig på medico-området, og hvordan man bliver en troværdig spiller i sundhedssystemet - også kommunikationsmæs-sigt,« siger Christina Schärfe.

Blandt de absolut største i PR-branchen finder man GCI Mannow med en omsætning de seneste år mellem 30 og 40 mio. kr.

Her vurderer adm. direktør Steffen Lüders, at health care-området er ved at brede sig til stort set alle områder inden for kommunikation og PR.

»Jeg tror ethvert større PR-bureau med respekt for sig selv og lidt fornuft arbejder med health care. Det gør de globalt set og det gør hovedparten af de danske bureauer. Men Health care er i dag mange ting. Det er ikke kun medicin og fødevarer, men drejer sig nu også om forbyggelse, levevaner og motion. Og det skyldes at sundhed som tema har været for opadgående i samfundet,« siger Steffen Lüders.