Potaguas formand lover aktionærer lige vilkår

Familierne bag Potagua vil splitte selskabet, der er største aktionær i FLS Industries. Familierne og de eksterne aktionærer bevarer indtil videre deres ejerandele i FLS. Formanden lover, at alle bliver behandlet ens. Grafik: Ændret ejerstruktur i Potagua

Familierne bag FLS Industries har gjort sig klar til at skære båndene over til det gamle cement- og industridynasti.

Mere end et halvt års arbejde med at synliggøre stifterfamiliernes værdier er nu endt med en plan om at spalte det børsnoterede Potagua, som først og fremmest ejer 45,5 procent af FLS Industries, 20 procent af NKT Holding og så den store skovejendom Højkol ved Silkeborg.

Efter planen skal Potagua splittes op i tre nye selskaber, der kommer til at eje henholdsvis FLS-aktier, NKT-aktier og de jyske ejendomme. Inden for en kortere tidshorisont skal FLS- og NKT-aktierne så sælges.

De nuværende A- og B-aktionærer - såvel familiemedlemmer som eksterne aktionærer - i Potagua vil ved spaltningen få aktier i et nyt børsnoteret Potagua FLS A/S i fuldstændigt samme forhold, som de i dag har aktier i Potagua.

B-aktionærerne, der både tæller familiemedlemmer og andre aktionærer, kommer til at eje det nye børsnoterede Potagua Kapital A/S, med de 20 procent af NKT-aktierne, der i går var 760 millioner kroner værd. Men de kommer også til at overtage en gæld på 300 millioner kroner.

Familiemedlemmerne - det vil sige A-aktionærerne - bliver til gengæld eneejere af den store ejendom i Jylland, som netop er blevet vurderet til mellem 170 og 175 millioner kroner af eksterne vurderingmænd. De vil endvidere overtage værdipapirer til en værdi af 30 millioner kroner.

Alle stilles lige
Hvordan værdierne i sidste ende bliver fordelt mellem A- og B-aktionærer, bliver ifølge Potaguas bestyrelsesformand Jens Münter først afklaret en gang i foråret, og den endelige værdiansættelse vil afhænge af, hvordan NKTs aktiekurs har udviklet sig.

»Det er et spørgsmål om matematik. Alle aktionærer - såvel A som B - skal stilles lige. Udgangspunktet er, at A-aktionærerne, der er efterkommere af ingeniør Poul Larsen, som stiftede Potagua, skal have reguleret deres andele i Potagua Kapital afhængig af, hvordan NKT-aktien udvikler sig. Forholdet omkring Potagua FLS er derimod statisk, for der kommer nøjagtig samme aktionærkreds som i Potagua i dag,« siger Jens Münter.

Spaltningen af Potagua skal vedtages på en generalforsamling i foråret.

Med udsigten til større gennemskuelighed i Potagua blev Potagua-aktien og FLS-aktierne i går handlet syv-otte procent op.