Post Danmark forhaler sag om diskrimination

Mere end fire måneder, eller over 140 dage, har Post Danmark brugt på at komme med en ny definition af begrebet "erhvervskunder"

-stadig uden resultat. Nu er Posttilsynet ved at miste tålmodigheden.


Som ErhvervsBladet kunne fortælle i september

sidste år, så har det de seneste 25 år været fast praksis hos Post Danmark, at virksomheder med medarbejdende

ægtefæller ikke bliver betragtet som erhvervskunder. De har derfor ikke haft krav på post inden klokken 10 som deres

konkurrenter.


Denne diskriminering er Posttilsynet, der på vegne af Trafikministeriet holder opsyn med Post Danmark, ikke

tilfreds med.


På et møde den 10. september gav tilsynet derfor Post Danmark besked om, at komme med et udkast til

en ny definition af, hvem der er erhvervskunder og dermed har ret til post inden klokken 10.


Posttilsynet havde givet Post Danmark

frist til udgangen af januar til at komme med et udkast til en ny definition. Men på månedens sidste dag i går havde

kontorchef Mogens Antonsen i Posttilsynet endnu ikke hørt fra postkoncernen.


- Vi har rykket dem og havde forventet et

udkast i januar, siger Mogens Antonsen, der ikke ligger skjul på sin frustration over Post Danmarks manglende respons.


Større

puslespil

Hos Post Danmark undskylder man sig med, at det er en kompliceret sag.


- Det er en sag, som vi arbejder med, men vi

skal sikre os, at en ny definition ikke giver nye problemstillinger, siger vicedirektør i Post Danmark, Mogens Madsen. Han

peger desuden på, at det er et større logistisk puslespil, der skal gå op, hvis virksomheder med medarbejdende ægtefæller

fremover også skal have post inden klokken 10.


Han vil ikke sætte nogen dato på, hvornår Post Danmark

forventer at være klar med en ny definition.


Trafikminister Flemming Hansen har ikke ønsket at kommentere sagen

før Posttilsynet har fået svar fra Post Danmark.