Portugal konverterer kortfristet gæld for 50 mia. kr.

Portugal har lettet sin kortfristede gældsbyrde ved at tilbagekøbe en række statspapirer med udløb i 2014 og 2015 og i stedet udstede nye med udløb i 2017 og 2018.

Læs mere
Fold sammen

Samlet har landet købt obligationer for 6,64 mia. euro - eller omkring 49,5 mia. kr. - og udstedt papirer for omtrent samme beløb, men på den måde udsat indfrielsen af gælden.

Konverteringen har sendt de portugisiske renter betydeligt ned, og renten på de to-, tre- og femårige papirer falder tirsdag eftermiddag med henholdsvis 13, 16 og 19 basispoint, mens renten på den 10-årige portugisiske statsobligation falder med godt 10 basispoint.

»Det vil med sikkerhed blive vel modtaget af markedet som et første skridt mod igen at opnå fuld adgang til lånemarkedet,« siger Michael Leister, der er rentestrateg hos Commerzbank i London, til Bloomberg News.