Porto på e-post vil blot være en ny digital afgift

Kan man lægge afgift på at gå? Hvad skal prisen være for en rask tur på skovens stier?

Læs mere
Fold sammen
SKAL DET VÆRE AFGIFTSBELAGT AT GÅ? Altså gå tur på gaden, i parken, i skoven og på stranden? Hvad skal en kilometers gåtur koste i afgift, og skal der være forskel på afgiften, alt efter om man går tur i raskt tempo eller blot sådan slentrer?

Og hvad med ugedagen: I Frederiksberg Have er der altså - mener vi lokale - ganske mange udenbys besøgende i weekenden, så mon ikke man kunne hæve afgiften en anelse fredag, lørdag og søndag?

Dertil kommer naturligvis, at bedstefar Henry skal betale mere med hans størrelse 44-sko end lille Olivias beskedne 27er. En stor fod fylder og slider selvsagt mere.

Forslaget om gå-afgift er latterligt, frit opfundet, men farligt at nævne i et land som Danmark, hvor bogstaveligt talt intet er for langt ude i skoven til at kunne beskattes, så der kan inddrives endnu flere penge til et stadigt voksende offentligt forbrug.

Men lige så tosset forslaget om gå-skat er, lige så seriøst er de mange forslag om en e-mailskat, der nu fremkommer fra flere sider.

Og det er - desværre - ikke en vittighed: Man vil lægge skat på e-mails. Officielt kalder man det porto, men det er og bliver en strafafgift.DET ER VERDENS RIGESTE MAND, Bill Gates, Microsoft, der blandt mange andre står fadder til forslaget om en afgift. Det sker for at forhindre det omsiggribende spam, altså masseudsendelser af e-mails, der fylder vore elektroniske postkasser.

Den amerikanske filosofi er, at vi almindelige uskyldige brugere er ligeglade med at skulle betale én øre for at sende én e-mail.

Men et spam-marketingbureau, der dagligt udsender én million e-mails, vil derfor skulle betale én million øre, altså 10.000 kroner. Og det skal jo nok sætte en stopper for løjerne, mener amerikanerne og de EU-embedsmænd, som lige nu diskuterer transatlantisk om, hvorvidt det er holdbart, at lægge porto på posten.DET ER KLART, at det er uholdbart for det kongelige danske postvæsen, hvis de gode gammeldags håndskrevne breve var gratis at få bragt ud. Så ville systemet bryde sammen. Men sådan er det jo heller ikke. Faktisk er det lige omvendt. Portoen stiger og stiger, og nu skal der bygges brevkasseanlæg ved opgangsdøren, fordi postbudet ikke længere har tid til at tage turen til 4. sal.

Det skal jo nok styrke etatens markedsposition, men det er højst tvivlsomt, om hvorvidt en e-mailporto vil nytte.SPAMMERE SKAL JO NOK, ligesom hackere og andet uvæsen, finde smutveje uden om systemet. Og hvorfor skal vi uskyldige brugere pålægges en afgift, fordi andre ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt?

Man kan jo med rette hævde, at vi i forvejen har betalt for vores e-mail: Vi har købt en computer med tilhørende software, og vi har et abonnement på en teleforbindelse, hvor e-mailen flyver igennem.

Se blot på TDC, hvor milliardoverskuddet er større end nogensinde før. Det skyldes, at vi betaler en afgift for at benytte deres produktionsapparat.FOR TRE ÅR SIDEN FORSØGTE JUBII at piske en stemning op, hvor målet var, at TDC skulle betale en afgift til Jubii. Plottet gik på, at Jubii skabte megen teletrafik til TDC, ergo skulle TDC betale en slags returkommission.

Det forslag var lige så skørt, som ideen med at lægge porto på e-mails. Men hvad skal man så gøre mod spammere?

Rent teknisk er det muligt, at lade PCen udføre et lille 10 sekunders matematisk regnestykke, hver gang der sendes én e-mail. Almindelige brugere vil ikke opdage det, men spammernes maskine vil gå i sort.

En anden mulighed er at holde sin software opdateret og at benytte blokeringsoftware, som i øvrigt er gratis, og endelig undlade at dele sin e-mailadresse ud til højre og venstre. Det virker. Jeg har ikke fået én eneste spammail i et år. Og skulle der komme en enkelt, så hellere det end endnu en afgift.