Populær slider i formandsstolen

Med Mikael Olufsen for enden af bordet i bestyrelseslokalet i Tryg er forsikringsskoncernen sikret en slider, der er i stand til at samle synspunkterne i konstruktive beslutninger.

Foto: Bjarke Ørsted
Læs mere
Fold sammen
»Der er ikke nogen, der ikke kan lide ham.«

Med de ord beskriver en mangeårig samarbejdspartner Mikael Olufsen, og samarbejdspartneren er da heller ikke i stand til at pege på nogle svagheder ved Mikael Olufsen.

I stedet tales der om en slider, der er kompetent og møder velforberedt op til bestyrelsesmøderne i landets største forsikringskoncern, hvor han bestrider formandsposten, og dermed står i spidsen for arbejdet med at forenkle selskabsstrukturen.

Det kom senest til udtryk i sidste uge, hvor bestyrelsen i Tryg i Danmark smba og Tryg Forsikring blev gjort identisk med Mikael Olufsen som formand for begge. Selv om Tryg ikke er børsnoteret, agerer forsikringsselskabet alligevel som om det var tilfældet. Det vil sige, at alle de børsetiske spilleregler efterleves, og det kræver forsigtig omgang med viden.

Den diskrete stil passer ualmindeligt godt til Mikael Olufsen, der ikke ønsker nogen form for mediehalløj eller anden form for offentlighed omkring sin person.

På det punkt rimer hans holdning ganske godt på, at han både har familiær og karrieremæssig tilknytning til Rederiet A.P. Møller, hvor der som bekendt gøres en dyd ud af diskretionen.

Svigerfar hedder Hr. Mærsk Mc-Kinney Møller, og det har naturligvis spillet en afgørende rolle i Mikael Olufsens erhvervsmæssige karriere.

Friluftsmenneske
Trods faderens job som Frederik den IXs kabinetssekretær valgte sønnen i alder af 19 år som inkarneret friluftsmenneske en alternativ uddannelse som forstkandidat på Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 1962. Men da eksamen var i hus og militærtjenesten i Søværnet og Forsvarets Forskningsråd var gennemført i 1969, valgte han at bruge skoven til jagt og søndagsture, og blev ansat i direktionssekretariatet hos rederiet på Esplanaden. Det blev starten på 22 år i A.P. Møller-koncernen.

Udviklingschef
Fra 1971 var Mikael Olufsen udviklingschef i rederiets Industrial Division, og stod bag A. P. Møllers køb af en række industrivirksomheder. Blandt dem var plastvirksomheden Rosti, som den unge mand selv blev administrerende direktør for i en alder af 32 år.

Med årene blev han også medlem af adskillige af A.P. Møller-koncernens bestyrelser - blandt andre i D/S Svendborg, Odense Stålskibsværft, Dansk Supermarkedsgruppen og den stenrige A. P. Møller & Hustrus Fond til Almene Formål.

20 år senere - i 1991 - forlod Mikael Olufsen svigerfars virksomhedsunivers. Han udskiftede Rostis plast med chokolade, da han indtog direktørstolen hos Toms Fabrikker. Sideløbende blev der brugt energi på en række bestyrelsesposter og organisationsarbejde i Plastindustrien og Industrirådet.

Bestyrelsesarbejde
Efter ni år i spidsen for chokoladekæmpen, der er begunstiget af en stenrig fond som ejer, valgte Mikael Olufsen i 2000 at etablere sig som selvstændig med bestyrelsesarbejde og rådgivning.

I 1997 var han trådt ind i bestyrelsen for det daværende børsnoterede Tryg-Baltica Forsirking. Han har erfaring med forsikring fra tidligere, da han har været bestyrelsesmedlem i Kgl. Brand og repræsentantskabsmedlem i PFA Pension.

Udover Tryg nyder velgørende selskaber som Gigtforeningen, Egmont Fonden og Danmark-Amerika Fondet godt af hans engagement.

Industriens verden er dog ikke lagt helt på hylden. Mikael Olufsen er formand for bestyrelsen i den thailandske virksomhed Malaplast, er medlem af bestyrelsen i Egmont International Holding, ligesom han er rådgiver for IFU og IØ - Industrialiseringsfondene for henholdsvis Udviklingslande og Østlande.

Når tiden er til det, bliver bestyrelsespapirerne efterladt i mapperne på kontoret i Charlottenlund, og så plejer Mikael Olufsen sin gamle hang til frisk luft. Det kan ske med en jagt, et slag tennis, en cykeltur eller et spil golf med hustruen Kirsten, der er afspændingspædagog. Og så naturligvis med den årlige skiferie med de fire børn - og også gerne med de to børnebørn.