Politikere vil dele ansvaret for de ledige

Hverken kommunerne eller staten skal være ene om ansvaret for at få de ledige i arbejde, mener beskæftigelsesministeren. Dermed tager han hverken parti for Kommunerne eller LO/DA.

Nu må religionskrigen mellem kommunerne og arbejdsmarkedets parter stoppe, så vi kan diskutere indholdet i fremtidens indsats for at få de ledige i arbejde.

Det er budskabet fra beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), efter at Strukturkommissionen i går har offentliggjort sine anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats.

»Indtil nu har der været to yderpunkter i debatten. Nogle har gjort sig til talsmand for at give hele beskæftigelsesindsatsen til kommunerne. Andre har omvendt givet udtryk for, at staten skal have ansvaret for alle ledige, herunder også personer med tunge sociale problemer.

Begge dele kan jeg på forhånd afvise,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Dermed står det fast, at der næppe bliver tale om en løsning, hvor enten staten eller kommunerne får ansvaret for alle ledige.

Til gengæld er der bred opbakning til kommissionens forslag om et fælles beskæftigelsessystem for alle dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Et vildskud
Arbejdsgiverne i DA og lønmodtagerne i LO er også tilhængere af et enstrenget system. Men de har dannet fælles front for at gøre fremtidens jobformidling til statens ansvar.

De betegner Strukturkommissionens anbefaling af en kommunalt forankret beskæftigelsesindsats som »et vildskud« og »helt ude i skoven«.

Men beskæftigelsesministeren opfordrer parterne til at slå koldt vand i blodet.

»Jeg opfatter det ikke sådan, at Strukturkommissionen taler for, at vi skal gøre beskæftigelsespolitikken til et traditionelt kommunalpolitisk område. Jeg har lige hørt formanden sige, at indsatsen skal ledsages af en kraftig statslig styring, og arbejdsmarkedets parter skal have indflydelse på systemet,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Staten i styrende rolle
De konservative og de radikale afviser også, at kommunerne fremover kan få ansvaret for hele beskæftigelsesindsatsen.

»Vi kan ikke acceptere, at beskæftigelsesindsatsen afhænger af den politiske prioritering i de enkelte kommuner. Kommunerne bør stadig løfte nogle opgaver i forhold til folk, der er ledige og har sociale problemer. Men omvendt er det også klart, at staten må have en styrende rolle, så vi kan reagere effektivt på arbejdsmarkedspolitiske initiativer,« siger Lars Barfoed, fra de konservative.

De Radikales formand synes heller ikke, at kommunerne skal overtage hele beskæftigelsesindsatsen, selvom de bliver større.

»Der er tale om to meget forskellige opgaver. Almindelig jobformidling og indsatsen for mennesker, der ikke uden videre er klar til arbejdsmarkedet.

Man kan godt lave en indgang, men visitationen skal gå to forskellige steder hen,« siger Marianne Jelved (R).

Ujævn indsats
Socialdemokraternes formand, Mogens Lykketoft, tonede allerede rent flag på LOs kongres i oktober.

Her sagde han, at staten skal være styrmand for fremtidens jobformidling.

»Det jeg sagde på LO-kongressen er stadig mit udgangspunkt. Der er brug for et meget stærkt statsligt medansvar for og medfinansiering af arbejdsmarkedspolitikken, hvis den ikke skal blive meget ujævn ud over landet. Der skal findes en løsning, hvor staten og arbejdsmarkedets parter er meget med inde over,« siger Mogens Lykketoft.anb@berlingske.dk

jtc@berlingske.dk