Politikere: Mindre løn er ingen løsning

3.000 slagteriarbejdere strejkede i går imod den aftale om lønnedgang, der er indgået på Tulip i Ringsted. Socialdemokraterne mener, at det er en uheldig glidebane, hvis lønnedgang bliver et accepteret redskab.

Protesterne blandt slagteriarbejderne hos Danish Crown tog i går til i omfang. 3.000 medarbejdere over hele landet valgte at strejke imod den lokalaftale om lønnedgang, som er indgået på Tulip i Ringsted. Det er væsentligt flere end de 1.800 slagteriarbejdere, der forlod slagtelinierne mandag. Strejken er nu udvidet til også at omfatte Danish Crown i Holstebro, Herning, Bjerringbro og Ringsted.

På et møde mellem tillidsmændene på Danish Crown og fagforeningen NNF opfordrede forbundets næstformand Jens Peter Bostrup imidlertid de fremmødte til at gøre en kraftig indsats for at få medarbejderne til at genoptage deres arbejde.

»Ulækker trussel«
Medarbejderne frygter, at lokalaftalen om en lønnedgang på 15 procent vil sprede sig til andre Danish Crown-fabrikker. NNF har hele tiden været imod lønnedgang, men efter at lokalaftalen er revideret, så den ikke længere er i strid med overenskomsten, er de nødt til at acceptere den.

På Christiansborg er der bred enighed om, at lønnedgang ikke er en vinderstrategi i forhold til globaliseringen. Partiernes arbejdsmarkedspolitiske ordførere ser ingen langsigtede gevinster som følge af lønnedgang, men de understreger samtidig, at løn er noget, som arbejdsmarkedets parter selv aftaler.

»Overordnet set er lønnedgang ikke det rigtige svar for hverken et slagteri eller andre typer virksomheder. Jeg synes, at truslen er decideret ulækker, og jeg vil anbefale, at man i stedet for lønnedgang lægger mere langsigtede strategier for, hvordan vi forædler slagterriproduktionen i Danmark,« siger Jan Petersen, arbejdsmarkedsordfører for Socialdemokraterne.

Han frygter, at lønnedgang kan blive et accepteret redskab i globaliseringen. Det vil han opfatte som en uheldig glidebane.

Hos de Radikale og Venstre vil man ikke blande sig i den konkrete sag.

»Det er et spørgsmål, som arbejdsmarkedets parter skal afgøre. Men vi arbejder selvfølgelig for at ruste os til den globale konkurrence. Vi skal have job, som kan opretholde lønniveauet,« siger Ida Jørgensen, radikal arbejdsmarkedsordfører.

Venstres Jens Vibjerg konstaterer, at »vi kan ikke konkurrere med Fjernøsten på lønninger. Men hvordan man konkret løser problemerne, må arbejdsmarkedets parter tage sig af. Det ville være forkert af os at blande os i den konkrete sag«.mbh@berlingske.dk

anb@berlingske.dk