Politikere manipuleres

Artiklerne har specielt handlet om indførelse af et nyt radiokommunikationssystem, baseret

på anvendelse af et kommercielt styret og opereret Tetra-net.


Såvel dele af den trykte som den luftbårne presse,

har villigt deltaget i processen, og i spredningen af hele og halve usandheder, samt i forsøg på placering af "sorteper"

og en uretmæssig ansvarsplacering.Spaltepalds til specialister

Således har en såkaldt "professor

i telekommunikation", brand- og beredskabsfolk på alle niveauer, sammen med "specialister i radiokommunikation"

fået spalteplads, og deltaget ivrigt i debatten. På tur har stofleverandørerne peget på en stribe af kritisable

forhold og forsøgt at placere ansvaret herfor hos "beslutningstagerne".


Hele forløbet minder mest af

alt om en særdeles veltilrettelagt og veltimet kampagne, styret med fast hånd af kommercielle interesser med udenlandske

ejere, og afpasset for påvirkning af ministerielle undersøgelser, aktiviteter og beslutningsprocesser.


I pressen

citeres "uvildige og seriøse rapporter" med stor entusiasme og i artikler bringes en hård kritik af beredskabet

og de "ansvarlige" politikere.


"Professoren" og ledende brandfolk gør Beredskabsstyrelsen til sorteper

i et spil, der i flere år er foregået bag kulisserne, hos Telestyrelsen samt i Beredskabsstyrelsen og på gangene

i Folketinget. "Professoren", der tidligere har været ansat i TDC, og måske kunne forventes at blive arbejdende

bestyrelsesformand for det kommende Tetra-operative selskab, har selv deltaget særdeles aktivt og ledende i dette spil, såvel

i sin tid hos TDC som i tiden derefter.


I det væsentligste har spillet taget sigte på indførelse af et samlet operatør-

og leverandørmonopol, byggende på en ikke kompatibel og derfor defacto monopoliserende "Tetra"-infrastruktur

med tilhørende terminaler.Samfundet bør stille kravDer vil med andre ord ikke være adgang til alternative

indkøbsmuligheder under nogen form, heller ikke til teknologier og produkter, der i højere grad lever op til brugernes

behov, eller repræsenterer det aktuelle stade i den teknologiske udvikling og prisudviklingen i øvrigt på markedet. Burde

en "professor i telekommunikation" ved et dansk universitet, i samfundets og brugernes interesse, ikke have rådet

Telestyrelsens direktør til ikke at give tilladelser til etablering og drift af landsdækkende Tetra-net, uden samtidig

at pålægge net-operatørerne krav om kompatibilitet, inter-operabilitet, national roaming og reel funktionalitet.