Politikere i vildrede om Dankort

Politikerne har svært ved at finde et ståsted i diskussionen om betaling for Dankort. De vil gerne honorere bankerne for, at de har forsøgt at liberalisere markedet. Men det skal helst ikke gå for meget ud over forbrugerne og detailhandelen.

Bankerne kan håbe på en eller anden form for belønning for, at de har forsøgt at liberalisere betalingskortmarkedet. Men det er meget usikkert, om de får præcis, hvad de ønsker: at tage betaling fra butikkerne for hver gang en kunde kører Dankortet gennem terminalen.

At dømme efter udmeldinger fra regeringspartierne Venstre og de Konservative og støttepartiet Dansk Folkeparti bliver det en svær balancegang.

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) har sagt, at han først vil have området endnu mere belyst, før han lægger sig fast. Tidligst i efteråret vil loven blive ændret. Samme melding kommer fra Venstre.

»Vi gik jo i 1999 ind i revisionen af loven og satte dengang nogle betingelser for bankerne, som de nu har opfyldt. Det skylder vi dem at forholde os til. Men nu må vi sondere terrænet og undersøge, om der er fri konkurrence,« siger Venstres ordfører på området, Rikke Hvilshøj.

Sagen er aktuel, fordi det såkaldte Betalingskortpanel mandag afgav sin længe ventede vurdering, der skulle være en klar anbefaling til politikerne. Panelet er imidlertid dybt splittet.

Panelet skulle vurdere, om der er skabt de rigtige vilkår på markedet, så der kan være en reel fri konkurrence. Med andre ord om andre end de danske banker og deres fællesejede PBS kan komme til at levere de ydelser, der skal til for at gennemføre elektroniske betalinger.

Hvis der er adgang til fri konkurrence, så har politikerne lovet at fjerne den sær-paragraf i loven, der forbyder bankerne at tage betaling fra butikkerne for hver gang, en kunde betaler med Dankort.

I 1999 fik bankerne af politikerne en række betingelser, som både Konkurrencestyrelsen og panelet har anerkendt, at de har opfyldt:

Flere kan udstede betalingskort.

Flere kan påtage sig opgaven med at håndtere de elektroniske betalinger.

Infrastrukturen og terminalerne i butikkerne skal tillade, at andre kort og andre kortudstedere kan bruge infrastrukturen.

Især af den grund konkluderer formanden for Betalingskortpanelet, juraprofessor Mads Bryde Andersen, sammen med et mindretal, at bankerne skal have lov at afkræve butikkerne et gebyr for kortbetalingerne.

Men et flertal i udvalget, nemlig forbrugerorganisationerne og detailhandelen, mener ikke, det er nok. Det er stadig bankerne, der suverænt kan sætte prisen, og derfor skal forbuddet mod gebyr blive. Ellers kommer forbrugerne til at betale for dyrt for kortbetalinger.

Det er midt i den diskussion, politikerne skal balancere.

Dansk Folkeparti har gjort sin stilling klar.

»Vi støtter ikke, at forbuddet mod gebyret bliver fjernet. Vi er imod, at forbrugerne og detailhandlen skal betale, for så får bankerne adgang til frit at skrue på den ventil,« siger partiets ordfører, Colette Brix.

Det lykkedes i går ikke at få en kommentar fra Socialdemokratiet og de radikale, som begge var med til aftalen i 1999.

loa@berlingske.dk