Plus Process vokser kraftigt i Letland

Læs mere
Fold sammen
Sidste års etablering af en samlefabrik i lejede lokaler i Letland har vist at være den helt rigtige strategi for Plus Process Controls a/s i Ry. Virksomheden er i Letland gået fra nul til 33 ansatte på godt et år, og den regner med at ansætte to nye medarbejdere i Letland hver måned det næste års tid.

Det fortæller medejer Torben Knudsen, som sammen med Lars Kjær Rasmussen grundlagde firmaet i 1996 i Ry, hvor der i dag er 32 medarbejdere. De projekterer, producerer og servicerer el-styretavler og automationsudstyr til mejerier, medicinalindustrien samt til pakkemaskiner specialmaskiner.

De to ejerledere koncentrerer sig i høj grad om hard core business. Af samme grund er montering og installation af firmaets produkter ved afgivelse af tilbud blevet outsourcet til underleverandører. Firmaet tilbyder fortsat at udføre den slags opgaver, men det vil så være efter regning, forklarer Torben Knudsen. Han siger, at de fremtidige udvidelser i Letland ikke vil påvirke medarbejdertallet i Ry, hvor man har fundet et passende niveau. Det er først og fremmest løntung samleproduktion, der sendes til Letland, hvor timelønnen er noget lavere end i Ry.

Tab på kunde

Selvom Plus Process Controls har øget aktiviteterne i Letland, gik firmaet en smule tilbage på bruttofortjeneste og resultat før skat. Bruttoresultatet endte på 11,2 mio. kr. og resultatet før skat på 0,2 mio. kr. i 2003/04, og det er ikke tilfredsstillende, fastslår Torben Knudsen. Han forklarer, at firmaet tabte 250.000 kr. på en kunde lige før regnskabet blev afsluttet.

Da der var tale om et helt nyt selskab, kunne Plus Process Controls ikke debitorsikre forretningen. Samtidig har etableringen i Letland lagt beslag på mange ressourcer, og det er måske gået lidt ud over indsatsen i Ry og dermed i den sidste ende også bundlinien. Etableringen i Letland var forbundet med store faste omkostninger i starten, men indkøringen er stort set forløbet som budgetteret. Og samlefabrikken i Letland bidrog med et lille overskud til regnskabet for 2003/04.

Medarbejderne i Letland samler komponenter, der sendes fra Ry. De færdige styretavler sendes retur til kvalitetskontrol i Ry, medmindre kunden beder om at få dem leveret direkte fra Liepaja.

Dansk direktørMedarbejderne i Liepaja består af en blanding af faglærte og ufaglærte, som alle har det fint med at samle større serier. Samlefabrikken ledes af direktør Claus Ravn, som har haft forskellige ledende stillinger i moderselskabet i Ry.

- De ansatte i Letland er meget motiveret og udfører det, de bliver bedt om. De begynder ikke at lave om på noget, som de ikke er bedt om, siger Torben Knudsen. Han fastslår, at Plus Process Controls i indeværende år er klar til at tjene penge. Nu er produktionen i Letland kørt ind, logistikken fungerer, kvaliteten er i orden, og aktiviteterne i Ry ligger på et passende niveau.

Så melder spørgsmålet om eksport sig.

- Vi har bestemt, at så længe der er nok med opgaver herhjemme, vil vi ikke bruge ressourcer på eksport, men det er med i vores langsigtede strategi. Når det blive aktuelt, vil vi fokusere på markeder tæt på Danmark som f.eks. Sverige og Norge, siger Torben Knudsen.

- Men lige nu går det strygende. Vi har haft et forrygende efterår i Ry, siger han. Virksomhedens eksportandel ligger omkring ti pct. og udgøres primært af styretavler til mejerier i Saudi Arabien.

Torben Knudsen er handelsuddannet, mens Lars Kjær Rasmussen er uddannet elinstallatør.

Plus Process Controls a/s - Ry

Mio. kr.

2003/04 2002/03

Bruttofortjeneste 11,2 12,7

Resultat før skat 0,2 0,3

Egenkapital 2,2 2,6

Ansatte 32 38