Plastfilm trak ned hos Amcor Flexibles

Når råvarerne stiger, og prisen på slutproduktet samtidig falder, skal det gå galt. Og det gjorde det også for den store emballageproducent Amcor Flexibles Denmark a/s, der har to fabrikker i Horsens og en i Lyngby.

Fabrikken i Lyngby producerer plastfilm til andre emballageproducenter på et nyt ekstruderingsanlæg. Prisen på færdig plastfilm er imidlertid faldet med op til 50 pct. på grund af ny kapacitet i markedet i primært Italien og Tyskland, og det reducerede indtjeningen i Lyngby, forklarer administrerende direktør Per Nørgaard.

Ovennævnte sammen med generel afmatning i markedet og restruktureringsomkostninger betød, at resultatet før skat vendte fra et plus på 44,3 mio. kr. i 2002/03 til et underskud på 29,1 mio. kr. i 2003/04. Omsætningen faldt med 60 mio. kr. til 818,8 mio. kr.

Foruden de nævnte markedsvilkår var fabrikken i Lyngby i perioder plaget af kvalitetsproblemer i dele af produktionen.

- Vi fokuserer nu på at blive dygtigere til det, vi i forvejen er gode til, og vi arbejder med at skabe fornyet motivation hos medarbejerne ved bl.a. stærk kommunikation om aktiviteter for at vende udviklingen, siger Per Nørgaard. Han har afløst Tue T. Møller som topchef. Sidstnævnte fratrådte i maj som følge af resultatudviklingen.

Amcor Flexibles Denmark har en eksportandel på 80 pct. til først og fremmest det europæiske marked, hvor England er det største enkeltmarked. Det amerikanske marked er imidlertid også interessant for aktiviteterne i Horsens, hvor den ene fabrik er kommet ind som leverandør af lågfolie til kaffeemballage til amerikanske Procter & Gamble, der har udviklet en plastdåse til erstatning for den traditionelle metaldåse.

- Procter & Gamble har øget deres markedsandel på det amerikanske kaffemarked fra 33 pct. til 40 pct. i kraft af den nye emballage, der gør, at kaffen kan pakkes lige efter ristningen og holde sig frisk. Det er en stor succes for os, siger Per Nørgaard.

Amcor Flexibles Denmark indgår i Amcor Flexibles a/s, Horsens, der er holdingselskab for en række europæiske datterselskaber, der fremstiller og sælger fleksible emballeringsmaterialer til primært fødevareindustrien. Det europæiske hovedsæde i Horsens beskæftiger kun nogle få medarbejdere, herunder Per Nørgaard som sammen med Graham James også er topchef for de europæiske aktiviteter. Koncernoverskuddet før skat i Amcor Flexibles faldt med 20 mio. euro til 12,3 mio. euro i 2003/04.

- Det viser, at vi opererer i et meget svært marked. Forholdene har været vanskelige især i Tyskland og Danmark, men det endelige resultat er særdeles tilfredsstillende, siger Per Nørgaard. Som følge af overkapacitet lukkede koncernen en fabrik i Holland. På koncernbasis havde Amor i Europa i 2003/04 en omsætning på 1.227,8 mio. euro og beskæftigede i gennemsnit 6.780 medarbejdere. Amcor koncernen har hovedsæde i Melbourne i Australien.

Amcor Flexibles Denmark A/S - Horsens

Mio. kr.

2003/04 2002/03

Omsætning 818,8 879,5

Resultat før skat minus 29,1 44,3

Egenkapital 185,5 204,1

Ansatte 599 651