Plads til mere i løn

Leder. Kraftige produktivitetsstigninger er forudsætningen.

LO's formand Hans Jensen var klar i spyttet, da han i sidste uge i et interview på DR1 sagde, at lønmodtagerne alt andet lige burde have en gennemsnitlig indkomstforbedring på 10.000 kr. om året - før skat forstås. De 10.000 kr. svarer til en lønstigning for en typisk LO-arbejder på fire procent.

I realiteten gik Hans Jensen så klart ud for at dæmpe lønmodtagernes forventninger til det kommende resultat. Tiderne er gode, og derfor har lønmodtagere en forventning om, at de kan kan få væsentlig mere i lønningsposen.

Det vil næppe hjælpe Hans Jensen, at vi i denne leder skriver, at han angiver et niveau, som det kan være rimeligt at lande på. Forudsætningen er, at alle pengene ikke gives ved de centrale overenskomstforhandlinger i form af bedre pensioner, mere uddannelse og bedre barselsordninger.

Der skal være penge til at forhandle løn lokalt, så det bliver muligt for at give en særlig belønning til grupper, der har gjort en særlig indsats.

Det altafgørende er, at en lønstigning på fire procent kan følges op af en endnu større stigning i produktiviteten.

Det vil nok være muligt i store dele af den private sektor.

Derimod vil det knibe i den offentlige sektor. Derfor kan en fire procents lønstigning blive en endog meget dyr fornøjelse, hvis den også gives til ansatte i kommuner og stat.

Lønmodtagerne bør erindres om, at de tider, hvor de fik otte procent i lønstigninger om året. Men pengene blev ædt op af prisstigninger. Samtidig tabte Danmark konkurrenceevne og dermed arbejdspladser.

Det sidste ved LO-formand Hans Jensen bedre end de fleste. Det er nok derfor han formulerer sig, som han gør i disse dage. Steno