Phthalatfrie transportbånd fra Vejle

Miljø. Transportbånd i blandt andet fødevarevirksomheder er under anklage for at indeholde phtalater, det gælder dog ikke dem fra Uni-Chains i Vejle.

Transportbånd i fødevarevirksomheder er under anklage for at indeholde miljø farlige stoffer, de blødgørende phtalater, der blandt andet er forbudt i børnelegetøj af plast, men den kritik rammer fordi den succesrige Vejle-virksomhed Uni-Chains, der fremstiller transportbånd af blandt andet plast.

- Phthalater benyttes typisk som blødgørere til PVC samt visse typer af kunstgummi, og phthalater har igennem de seneste år været nogle af de mest undersøgte og omtalte kemikalier, siger Uni-Chains adm. direktør Lars Bugge. - De er blandt andet blevet forbudt i legetøj, skruelåg og husholdningsfilm.

Phthalater er under mistanke for blandt andet at være hormonforstyrrende og for at forringe forplantningsevnen, men ingen har hidtil undersøgt risikoen for, om der er phthalater i transportbånd, der kan sprede sig til de transporterede fødevarer.

- Uni-Chains A/S har udviklet en række båndserier specielt til fødevareindustrien med optimal fokus på hygiejne og fødevaresikkerhed, og som en del af dette udviklingsarbejde har det været vigtigt kun at udvælge plastmaterialer, der ikke forurener fødevarer, der komme i kontakt med disse bånd og herunder også at sikre, at alle vore materialer er absolut phthalatfrie, siger Lars Bugge.