PFA-sagen: Fire fatale forklaringer

Fire episoder i PFA-sagens forløb har voldt Kurt Thorsen store problemer under ankesagen i Østre Landsret. Hans forklaringer virker usandsynlige, men sagens anklager har ikke kunnet bevise påstanden om, at Thorsens forklaringer er usande.

Opspind eller sandhed. Tolkningerne af Kurt Thorsens forklaringer om sin færden og sin viden om de falske PFA-garantier for 3,7 mia. kroner tegner sig vidt forskellige.

Anklager Henrik Steen Andersen erkendte under ankesagen, at der langt ude i horisonten er en teoretisk mulighed for, at Kurt Thorsen har talt sandt i byretten og i landsretten. Men under sin procedure betegnede han forklaringerne som usandsynlige, og krævede derfor byggematadoren sendt i fængsel i otte år.

Kurt Thorsens forsvarere Ebbe Mogensen og Henrik B. Sanders kræver, at deres klient fredag klokken 12.00 kan gå fra Østre Landsret som en fri mand.

Fredag afgør Østre Landsret, om det er anklageren eller forsvarene, der får ret. Hvis dommerne kender Thorsen skyldig, skal det samtidig vurderes, om han skal seks år i fængsel, som han blev idømt i byretten, eller om straffen skal være højere eller lavere.

Udover den lange række af nytilkomne teleoplysninger, der flere gange under ankesagen har gennemhullet forklaringerne fra såvel Thorsen som Trads, er specielt fire af PFA-skandalens mest omtalte episoder gode eksempler på de oplysninger, som dommerne bruger i deres vurdering af skyldsspørgsmålet. Eksemplerne kan tolkes til både Thorsens ulempe og fordel. Det er det dilemma, landsretten fredag tager stilling til.

Australia-episoden.

Vejle, 29. september 1998. Rasmus Trads og Kurt Thorsen mødes på Hotel Australia. Thorsen har brug for en kreditkontrakt på 55 mio. kr. til Sparbank Vest. Kreditkontrakten er kun gyldig med en underskrift fra PFAs administrerende direktør André Lublin.

Thorsens forklaring: Efter at Trads ved 18-tiden er ankommet til hotellet, hvor Thorsen venter ham, sætter de sig i et hjørnearrangement i hotellets lobby. Thorsen udleverer kontrakten til Trads, der går ind i restauranten ved siden af. Der er ikke direkte udsyn til restauranten, men Thorsen har fortalt, at han »sniger« sig til at kigge derind og ser nogle personer bagfra. En af dem kan have været Lublin, siger han.

Da Trads få minutter efter vender tilbage til lobbyen, er kontrakten udstyret med Lublins underskrift. Thorsen tager kontrakten, og det korte møde er slut.

I dag tvivler Thorsen selv på, at han kan have set Lublin. Men Thorsen var jo i god tro, og han siger derfor, at det dengang var naturligt for ham at antage, at en af personerne måtte være Lublin.

Ifølge Rasmus Trads rejser hverken han selv eller Kurt Thorsen sig på noget tidspunkt, før de skilles. Thorsen stikker Trads kontrakten og ser på, mens Trads skriver under som sig selv - og som Lublin.

Kurt Thorsens forklaringsproblem består i, at André Lublin ikke var på Hotel Australia. Han befandt sig på Hotel Munkebjerg uden for Vejle, hvor PFA holdt konference.

Hurtig papirgang

Royal-episoden.

København, 8. december 1998. Kurt Thorsen ville have en tilføjelse, såkaldt allonge, til kreditkontrakten til Sparbank Vest.

Thorsens forklaring: Trads ankom for tidligt til et aftalt møde på Radisson SAS Royal Hotel i København, hvor Thorsen bor. Thorsen stod under bruseren, da Trads ringede ham op og fortalte, at han stod sammen med André Lublin i hotellets forhal. Da Thorsen kommer ned i forhallen, er Lublin er gået. Thorsen bemærker, at der mangler underskrifter fra vitterlighedsvidner på allongen, og får herefter to receptionister fra hotellet til at skrive under. Ifølge Thorsen gav de udtryk for at have set en person i forhallen, der lignede Lublin.

Thorsens problem består i, at de to hotelansatte, som Thorsen fik til at skrive under, ikke så Lublin på hotellet.

Taxa-episoden.

København, 8. december 1998. I august sidste år kom Thorsen på glatis, da han skulle redegøre for, hvordan han via noget, der ligner ren og skær trylleri, fik sendt dokumenter på tværs af København på meget kort tid. Under afhøringen havde Thorsen store huller i hukommelsen, og måtte flere gange svare: »Det husker jeg ikke.«

Alligevel lykkedes det ham at forklare følgende:

8. december 1998 udskrev en computer på Thorsens kontor på Vesterbrogade en fuldmagt klokken 11.57. Kurt Thorsen påstår, at fuldmagten i al hast blev sendt med taxa til PFA-bygningen på Østerbro, hvor Trads skulle sørge for, at Lublin skrev under. Teleoplysninger viser, at Thorsen blot havde 30-35 minutter til at transportere dokumentet gennem København til PFA-bygningen, inden Trads skulle afsted fra PFA til notaren. Nye teleoplysninger viser, at Trads brugte sin mobiltelefon i Vognmagergade i City klokken 12.49.

Det lykkedes i princippet ikke anklageren at skyde Thorsens forklaring helt i sænk, men efter retsmødet sagde Thorsens forsvarer, Ebbe Mogensen, at han »aldrig selv ville have haft nerver til at lade det gå så hurtigt«.

Taler usandt

Notar-episoden.

København, 21. december 1998. En episode, som Kurt Thorsen har givet flere forklaringer om. Den 21. december 1998 kvitterer Kurt Thorsen for at have modtaget 300 kr. hos notaren. Det fremgår af kvitteringen fra notaren. Pengene modtog han, fordi han havde betalt for meget for at få notarens stempel på to falske PFA-garantier.

Men kviteringen er et problem for Kurt Thorsen, da han hidtil har forklaret, at han ikke var på notarkontoret 21. december, og at han derfor ikke kan have set Rasmus Trads forfalske dokumenterne med sin chefs underskrift.

»Så må jeg vist have lov at konkludere, at De taler usandt,« sagde anklageren, efter at han havde lagt kvitteringen på bordet foran den perplekse byggematador.

»Nåe, det vil jeg ikke påstå. Jeg mener ikke, jeg har været dernede, men det må jeg jo have været,« løde det spagt fra Kurt Thorsen.

Ugen før havde han ellers i malende detaljer mindedes, at han ved 12-tiden havde mødt Rasmus Trads i Købmagergade, hvor han havde købt Kodimagnyl på apoteket og te hos Perchs mod en voldsom forkølelse. Han overlod dokumenterne til Rasmus Trads, og gik ikke med ham til notaren. Uanset hvad der foregik den dag, fastholder Kurt Thorsen fortsat, at han ikke har set Rasmus Trads forfalske dokumenterne, hvilket Trads ellers hele tiden har forklaret.