PFA-sag: Thygesen og Adamsen under politi-lup

Anna Thygesen og John Adamsen er rykket et skridt nærmere mod en tiltale for falsk vidneforklaring efter at statsadvokaten har vurderet, at der er gods nok i sagen til at sende den til videre efterforskning hos politiet.

Statsadvokaten for København, Karsten Hjorth siger at han er "gået så meget videre med sagen, at politiet er blevet bedt om at kigge på problemet".

Politiet skal nu undersøge, om der er grundlag for at rejse sigtelser mod Kurt Thorsens tidligere direktør i det spanske, Anna Thygesen, og Thorsens tidligere advokat, John Adamsen. Og uanset, hvad politiet når frem til, sendes sagen retur til statsadvokaturen.

"Alle tiltaler om falsk forklaring for retten skal udtages af vedkommende statsadvokat. Og vi får under alle omstændigheder sagen op og skal selv beslutte en eventuel tiltale og i givet fald selv udarbejde anklageskriftet. Men det bliver efter indstilling fra Københavns Politi," siger Karsten Hjorth.

Statsadvokaten regner med, at det i løbet af et par uger er afklaret, om der skal rejses tiltale eller ej for at lyve i retten.

"Efter min vurdering ligger faktum jo nogenlunde klart. Så det handler måske blot om at få en udtalelse fra de to involverede personer. De skal jo lige præsenteres for, at nu kører der en ny sag. Og de skal have lejlighed til at kommentere det," siger Karsten Hjorth, der understreger, at der endnu ikke er rejst tiltale mod hverken Thygesen eller Adamsen.

Det fremgik af Østre Landsrets dom i PFA-sagen fredag, at både Anna Thygesen og John Adamsen lænede sig kraftigt op ad en anklage for at have løjet i vidneskranken. I dommen stod der om de to vidners forklaringer, at de var "åbenbart usande", og at landsretten ikke fandt det "ubetænkeligt at tilsidesætte" de tos forklaringer.

Selve hovedsagen mod entreprenør Kurt Thorsen og den tidligere direktør fra PFA Byg Rasmus Trads er overstået. I fredags blev begge i landsretten idømt hårde fængselsstraffe for at have lavet forretninger på forfalskede dokumenter for 3,6 mia. kr.

Thorsen blev kendt skyldig som hovedmanden og idømt seks års fængsel, mens Trads blev udråbt som medhjælperen og fik fire år bag tremmer. Men PFA-sagen har flere udløbere.

Udover sagen om usandheder i landsretten venter en sag på at komme for i Østre Landsret. Det drejer sig om lystløgnersagen, hvor Anna Thygesen i juni sidste år i Københavns Byrets fik medhold i, at det var i orden, at hun kaldte Rasmus Trads for en "lystløgner" under en afhøring i byretten. Den famøse udtalelse faldt den 28. januar 2000, da Thygesen blev afhørt i PFA-sagen, og her sagde hun blandt andet: "Jeg kunne jo ikke vide, at det var en svindler, bedrager og lystløgner, vi havde med at gøre".

Og svindleren, bedrageren og lystløgneren, som Thygesen talte om, var Rasmus Trads.

Den 7. marts i år får advokat Jørgen Grønborg Højesterets dom for, om han brød sin tavshedspligt i januar 1999, da han fik PFA-skandalen til at rulle. Det var netop Grønborg, der ringede til sin genbo, formanden for Københavns Fondsbørs, Hans Ejvind Hansen. Telefonopkaldet drejede sig om Kurt Thorsen, opkøb i to børsnoterede selskaber, Investeringsselskabet Gefion og Ejendomsselskabet Norden samt hemmeligholdelse af PFAs indblanding i sagen.

Jørgen Grønborg har tidligere forklaret, at han anså sin henvendelse som en anmeldelse for brud på Værdipapirhandelsloven. Advokaten mente, at der muligvis var tale om kursmanipulation med aktierne i Gefion og Norden. Men Advokatnævnet mente, at der var tale om brud på tavshedspligten og gav Grønborg en næse samt en bøde på 2500 kroner. Da Jørgen Grønborg blev frikendt i Østre Landsret, valgte nævnet at ophæve bøden, men anke sagen til den højeste retsinstans.

Ritzau