Peter Johansen er fanget i en skattefælde

Skattesag: Er Peter Johansen skibsbygger eller privat bruger af sine millionyachter? Spørgsmålet er blevet midtpunkt i en skattesag, som kan stoppe verdens femtestørste luksusyachtbygger, Royal Denship.

Baggrund

Peter Johansens storstilede skibsbygningsprojekt, Royal Denship, er ufrivilligt endt midt i skattemæssig høj sø og ligger nu underdrejet og afventer en indstilling fra Ligningsrådet. Dansk brandbeskatning på op til omkring 100 procent af værdien af de Peter Johansen-byggede million-yatcher truer nemlig ifølge den tidligere Martin-direktør virksomhedens grundlag, hvis der ikke findes en løsning.

Og der er vel og mærke tale om en virksomhed, der giver arbejde til omkring 1.000 mand og har etableret nyt liv i de kriseramte skibsværfter i Skagen, Frederikshavn, Århus, Ålborg, Assens og Fåborg.

»Grundlæggende mener jeg ikke, man skal straffes for at sætte arbejde i gang. Og jeg hverken vil eller tør drive skibsbyggervirksomhed, hvis vi ikke finder en løsning på det her problem,« siger Peter Johansen.

Hele miseren handler forenklet om, hvorvidt Peter Johansen er skibsbygger eller har bådene liggende til privat brug, når hans virksomhed Royal Denship har fået leveret et skib fra et værft, oplyser Peter Johansens advokat, Tommy V. Christiansen.

Det er i princippet forskellen mellem, om Peter Johansen skal betale frynsegodeskat på cirka to procent af bådens værdi om ugen - på årsbasis svarende til rundt regnet hele bådens værdi - eller ej.

Skibsbyggere er nemlig undtaget fra reglen om frynsegodeskat.

»Men rent faktisk har han ikke bådene liggende til privat benyttelse. Han bygger både. Det er slet ikke sikkert, at Peter Johansen kommer i den situation, hvor han brandbeskattes. Men bare den mulighed, at han gør, medfører, han kan blive ruineret. Så vi vil gerne have en garanti. Det er sådan set der, hvor sagen står nu,« forklarer advokat Tommy V. Christiansen.

Skibsbygger eller hvad

Peter Johansen fortæller, at han har søgt at få besvaret problemstillingen siden marts sidste år - uden held. Men meget peger ifølge hans advokat på, at Ligningsrådets udtalelse nu kommer i februar. Det er bare ikke tids nok for Peter Johansen. Han har et skib ventende, som skal færdiggøres i januar efter en række prøvesejladser. Men han tør ikke deltage i prøvesejladser, da han frygter, det kan tolkes som brug af båden privat. Det vil betyde, at det luksuriøse sejlskibs sidste finish må vente.

»Vi prøver at lægge pres på nu. Vi må simpelthen have en afgørelse, så manden kan komme i gang igen. Vi kan jo ikke have en større virksomhed stående i stampe,« siger Tommy V. Christiansen, der pointerer, at man ikke bare kan skyde skylden på skattevæsenet.

Problemet er snarere, at man skal passe på regel-Danmark.

»Danske skatteregler rammer ofte for vidt. Vi har lidt en tendens til at skyde med spredehagl, så også seriøse folk rammes. Det svarer nogle gange til, at du er på andejagt. Så ligger du der på den ene side af åen og har et maskingevær, du har savet løbet af. Du skyder spærreild i en tre timer, og der kommer da også en enkelt and, som du rammer. Men du nedlægger også en hel landsby på den anden side af åen. Det er selvfølgelig bombastisk sagt,« fortsætter advokaten.

I Ligningsrådet understreger næstformand, Bent Greve, professor ved Institut ved Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på RUC, at han ikke udtaler sig om en konkret sag. Men han erkender, at der kan være vanskeligheder ved skattereglerne, hvis en mand ikke kan defineres som enten bådebygger eller privat bruger.

»Problemet opstår, hvis der er en kombination. Så bliver vi nødt til at foretage nogle skøn. Jeg er personligt ikke i tvivl om, at hvis det kan dokumenteres i de papirer, jeg får forelagt, at manden alene er skibsbygger, så vil det også være min indstilling, at han ikke skal beskattes efter frynsegodebeskatningen. Vi vil gerne støtte producenter og give dem ordentlige vilkår, men det skal selvfølgelig være i overensstemmelse med loven. Hvis han bruger bådene privat, så skal han selvfølgelig betale,« siger Bent Greve.

Advokat Tommy V. Christiansen er dog overbevist om, at han og klienten har en god sag. Peter Johansen har også svært ved at se, at han ikke skulle være skibsbygger.

»Jeg er nok den person i Danmark, der bygger flest skibe, og jeg har mit eget værft i Århus. Så hvis jeg ikke er skibsbygger, hvad er jeg så?« spørger Peter Johansen.