Perspektiv i Field's

Læs mere
Fold sammen
I morgen åbner Nordens største indkøbscenter Field''s på Amager.



Dørene slås op til 65.000

kvm detailhandel, og allerede nu tales der om at udvide med yderligere 32.000, hvis myndighederne giver lov.



Blandt de mange

nye forretninger er der 20 internationle butikskoncepter, som ikke tidligere har været præsenteret i Danmark. Blandt dem

den engelske stormagasin-kæde Debenhams.



I alt regner investorerne bag Field''s med, at centret skal omsætte for hele

2,6 milliarder kr. på årsbasis. Forventningen er, at Field''s bliver en detailhandelsmagnet, der trækker kunder til

fra hele Sjælland.



Field''s er blevet til som en vigtig brik i udviklingen af Ørestaden og København som en

international metropol.



Og den kendsgering, at det er lykkedes at få projektet på benene er en opmuntring i en t

id, hvor konjunkturerne ellers er lidt triste. Field''s giver ikke alene forbrugerne helt nye valgmuligheder. Det nye butikscenter skaber

også 5.000 nye arbejdspladser, og dem har vi brug for.



På en dag, hvor man kan glæde sig over et nyt detailhandels-initiativ

i hovestaden, er det samtidig nødvendigt at minde om, at det blev til efter hård kamp med De Samvirkende Købmandsforeninger

og andre detailhandelsorganisationer, der klynger sig til en restriktiv dansk planlov i håb om at begrænse konkurrencen.



Den

kendsgering, at vi nu omsider ser nogle butikskoncepter i Danmark, som de har kendt ude i Europa i årevis, er et godt eksempel

på, hvordan planlovgivningen i alt for høj grad har hæmmet udviklingen i den danske detailhandel.



Men Field''s

er samtidig eksempel på, at udviklingen i en markedsøkonomi kun kan forsinkes og besværliggøres med bureuakrati.

Standes kan den ikke.



Det bliver spændende at se, hvordan økonomien udvikler sig i det nye center.



Der skal

mange kunder gennem tælleapparaterne for at få projektet til at løbe rundt.



De hidtidige erfaringer viser

dog, at store centre bliver lukrative over en årrække.



I mellemtiden kan der dog være investorer, der lider

tab.



Men sådan er markedsøkonomi også.