Personlig branding: Forskellen på at være god og suveræn

I fremtiden vil personligheden også ofte spille en vigtigere rolle for os end vore faglige kompetencer. I hvert fald hvis vi

hører til den gruppe mennesker - i Danmark vel godt 100.000 - der har besluttet sig til at gøre karriere i ledelse."Sådan

indleder jeg min bog om, hvorledes man skaber sit eget mærkevare og dermed øger sin egen værdi, "Personlig

branding", netop udkommet på Børsens Forlag. Den er revolutionerende, fordi den gør op med jantelovens dogmer

og fortæller folk, at man faktisk er "lidt laaaangsom", hvis man ikke er i stand til at vurdere sit potentiale strategisk

- og synliggøre det konkret over for dem, der har betydning, indflydelse eller beslutningskompetence.Det er slut med

at passe sit arbejde og så tro, at man er god til det og får prinsessen og det halve kongerige. For det passer nemlig

ikke. De, der gør karriere, er dem, der fremstår ikke bare som gode, men som suveræne. Samtidig med, at de passer

deres arbejde ligesom alle andre, har de overskud til at blive set af de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt og aflevere

de rigtige budskaber.Der er ikke noget principielt nyt i personlig branding. Jesus var en af eksperterne, Sokrates en anden

og Napoleon en tredje. Det nye er, at trenden nu går mod at gøre personlig branding til "folkeeje". Dygtige amerikanske

erhvervsfolk, embedsmænd og politikere har anvendt det i årtier: Fra gammel tid har de hurtigt skullet "etablere

sig" i andres bevidsthed. Det gør man kun ved at fortælle fængende om sig selv.Hvor - vel at mærke -man

har brug for det.Definitionen er: "Personlig branding er den offentlige gengivelse af din personlighed og dine færdigheder

i den udformning, der fremmer dine mål bedst muligt."

Strategisk aktivitet

Man kan så spørge sig

selv, om man som leder/ejer af en mindre eller mellemstor virksomhed har brug for det? Nytter det noget at gå i banken og have

et omdømme, der arbejder for én, når man skal låne til den store udvidelse? Duer det at være kendt

af kundepotentialet for noget spændende og unikt, når man skal hente de nye ordrer hjem? Kan det bruges til noget, at

man ved at være en synlig leder med markante holdninger tiltrækker nye medarbejdere for næsen af de store virksomheder?Personlig

branding er en strategisk aktivitet, der har nøje sammenhæng med ens overordnede mål. Det handler om at se frem

og finde vejen tilbage til nutiden, så man kan skabe substans og sætte fokus på den ene ting, man er suveræn

til. Udgangspunktet er altså at tænke sig grundigt om, lægge en langsigtet plan, hvor man kan aktivere alle sine

ressourcer - og beslutte at gennemføre den. Der skal tænkes i målgrupper og besluttes medier - begge dele i abstrakt

forstand. Og der skal arbejdes med resultatmåling.Midlerne er altid langtfra at komme i de klassiske medier. Ofte kan

den interne eller direkte kunderettede, personlige branding være vigtigere.Indtil nu er mulighederne i personlig branding

kun gået op for de færreste. En del af disse færreste har allerede opnået suveræne positioner - og andre

er godt på vej.

MentalitetsændringDet kræver en mentalitetsændring - både i den private og

i den offentlige sektor - hvis flere af os skal gå i offensiven og fortælle, hvad vi er suveræne til, og hvorfor

det er os, der skal have ordren, jobbet, successen, klapsalverne - og kisten fuld af guld. På den anden side vil vi klare os

dårligt både herhjemme og ude på eksportmarkederne, hvis vi ikke er i stand til at fortælle, at vi faktisk

er suverænt dygtige til det, vi beskæftiger os med.Den amerikanske multi-kunstner Andy Warhol udtrykte det således:

"In the future everyone will be famous for fifteen minutes."Det var rigtigt set - om end man ikke nødvendigvis

skal bruge sine 15 minutter på én gang.Personlig branding skal dosseres med indleven og omtanke.Og man

skal passe på ikke at smøre for tykt på. Måske kan du huske indledningen: "Sådan indleder jeg

en af de måske mest revolutionerende bøger om" Muligvis har du tænkt "op-blæste nar" - men

når du så har læst bogen, vil du forhåbentligt have skiftet mening. Det er nemlig tilladt at synliggøre

sin suverænitet. Janteloven ER død.Peter Horn har skrevet: "Personlig branding", der er udkommet

på Børsens Forlag.