Personer på forskerordning i Danmark

En opgørelse fra SKAT 1. januar 2006 viser, at 1.579 personer er omfattet af den såkaldte forskerordning.

De 1.579 personer fordeler sig på følgende forskerordning:

Fiskeri: 2

Råstofudvinding: 24

Fremstillingsvirksomhed: 280

El, gas og varme: 10

Bygge- og anlægsvirksomhed: 4

Handel og reparationsvirksomhed: 197

Hotel og restaurationsvirksomhed: 14

Transportvirksomhed mv.: 81

Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed: 63

Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv.: 352

Offentlig administration, forsvar og socialforsikring: 7

Undervisning: 321

Sundheds- og velfærdsinstitutter mv.: 20

Organisationer og foreninger: 1

Forlystelser, kultur og sport: 87

Uoplyst: 116

Kilde: Paragraf 20 svar fra skatteminister Kristian Jensen til de radikales Poul Erik Christensen.