Pensionsinvesteringer mørkelagt

Pensionskasserne investerer store beløb via private equity-fonde, der giver et højere afkast. Men opsparerne får ikke oplyst, hvilke ricisi, pensionskassen løber.

Pensionskasserne placerer store milliardbeløb i private equity-fonde, men de enkelte opsparerer har ikke nogen som helst mulighed for at vurdere de risici, som deres pensionskasse løber.

»Det er meget muligt, at investeringer i unoterede aktier via private equity-fonde de sidste år har givet større afkast end børsnoterede aktier. Men for et medlem af en pensionskasse er det helt umuligt at vurdere, hvorvidt pensionskassen har taget en for stor risiko. Dermed kan det enkelte medlem af en pensionskasse reelt ikke vurdere, hvorvidt investeringerne i private equity er fornuftig eller ej,« siger Caspar Rose, lektor ved Handelshøjskolen i København.

Hermetisk lukkede
Caspar Rose påpeger, at private equity fondene nærmest er hermetisk lukkede, når det gælder oplysninger til omverdenen. Ganske vist kan pensionsselskaberne som indskydere i de store pengefonde få informationer, men disse oplysninger kommer ikke videre til opsparerne.

»Der er tale om et klart problem. Som pensionsopsparer har du kun selskabets ord for, at der er tale om en god investering. I modsætning til pensionsselskabets investeringer i aktier og obligationer, har du ved investeringer i private equity ikke nogen som helst mulighed for at kigge dem over skulderen. Derfor kan det virke lidt besynderligt, at de samme pensionsselskaber, der taler så meget om åbenhed, ikke giver samme åbenhed videre til medlemmerne,« mener Caspar Rose.

Frit valg
Et af de mest omdiskuterede emner i pensionssektoren har været »frit pensionsvalg«. Flytte- og indskudsgebyrer er blevet sat kraftigt ned, men Caspar Rose mener, det er omsonst at diskutere »frit pensionsvalg«, når medlemmerne ikke aner noget om den risiko, som pensionskassen tager.

»Den pensionskasse, som har investeret meget i private equity og som får et højt afkast. Skyldes det, at der er tale om en dygtig pensionskasse ? Eller skyldes det, at de har taget en meget stor risiko, som kan ramme dem senere ? Det kan mam slet ikke vurdere i dag,« siger Caspar Rose, der efterlyser langt flere informationer fra pensionskasserne til medlemmerne om, hvilke risici de løber. PKA er blandt de pensionskasser, som investerer medlemmernes midler i de store private equity fonde. Direktør Peter Damgaard Jensen forventer, at investeringen giver et afkast, der er et par pct. point højere end investeringer i børsnoterede selskaber, men han erkender samtidig, at det kan være svært for det enkelte medlem at følge med.

»Vi forsøger såvidt som overhovedet muligt at fortælle, hvad vi forventer. Og fondene har som regel et tilsvarende ønske om at fortælle, at det er virksomheder med en rimelig politik, som de investerer i,« siger Peter Damgaard Jensen.

Claus Stampe, underdirektør i PensionDanmark, mener, at pensionsselskabet får markant flere informationer fra private equity fonde end fra børsnoterede selskaber.

»Vi får en meget tæt rapportering, når vi investerer i en fond, og vi har en tæt dialog med dem,« siger Claus Stampe.

Lars Rohde, direktør for ATP, siger ligeledes, at ATP får de oplysninger, som man beder om.

»Der findes forskellige rapporteringsformer og aftaler om i hvilket omfang pengene skal afleveres til fondene og betales tilbage igen. Jeg har svært ved at se, at der skulle være noget problem,« siger Lars Rohde.sfh@berlingske.dk

sow@berlingske.dk