Pensions-forvirring

Læs mere
Fold sammen
Det er ikke nemt for danske pensionsopsparere at få overblik deres pensionsforhold. Det skyldes, at det danske pensionsystem

tildeler forskellige roller til de aktører, som byder sig til på området.Pensionsystemet har form som en

pyramide.Nederst har vi ATP og den almindelige folkepension.I næste lag finder vi arbejdsmarkedspensionerne, som

er knyttet til de kollektive lønaftaler.I toppen finder vi den individuelle pensionsopsparing, som typisk foregår i

banker og forsikringsselskaber.Resultatet af systemet er, at vi er ganske mange, der efter et arbejdsliv med en del forskellige

job, har opsparinger i alle pyramidens lag. Ofte en seks, syv forskellige policer og aftaler, som ikke uden store omkostningerne flyttes

ellers slås sammen. De er nemlig lavet på forskellige vilkår og indeholder i øvrigt forsikrings-elementer,

som bygger på en vis grad af solidaritet.Bankerne har nu meddelt, at de vil etablere deres eget pensions-informationssystem,

hvor kunderne kan samle pensionsoplysning på tværs af pengeinstitut. Men systemet vil ikke omfatte informationer om den opsparing,

der foregår kollektivt - i ATP eller i en arbejdsmarkedspensions-systemet. Det kommer altså til at knibe med overblikket

i bankernes nye system.Pensionskasserne og ATP har for længe siden etableret www.pensionsinfo.dk, hvor man let kan lægge

ATP og sine arbejdsmarkedspensioner sammen.Men her vil bankerne og forsikringsselskaberne ikke være med. For som de siger:

Rådgivningen om pension fungerer bedst ved at tage hele privatøkonomien i betragtning - f. eks. friværdien

i boligen.Det er beklageligt, at branchens aktører ikke kan enes om et fælles system, der kan give borgerne overblik.VK-regeringen

har arbejdet meget med at øge mulighederne for frit valg på pensionssiden. Men i praksis er det gået trægt.

Bl.a. fordi parterne på arbejdsmarkedet, herunder også arbejdsgiverne, er imod.VK bør sætte trumf på

og få de store flyttegebyrer på pensionsordninger begrænset mest muligt. Til gengæld skal regeringen så

erkende, at frit valg kræver gennemskuelighed.Derfor kan det blive en offentlig opgave at etablere en neutral pensionsportal

på nettet, der giver pensionstagerne det fulde overblik. Steno