Pengetanke har et ansvar

Læs mere
Fold sammen
Vi har haft på det fornemmelsen længe. Men nu har vi også fået vished for det.Som det fremgår

af analysen i dagens udgave af ErhvervsBladet, investerer de kapitaltunge danske pensionskasser på livet løs for skabe

vækst og indtjening i innovative udenlandske virksomheder, mens interessen for at skyde penge i danske vækstvirksomheder

daler.Denne udvikling oplever vi på et tidspunkt, hvor vi mere end nogensinde har behov for at skabe nye virksomheder

og arbejdspladser i Danmark i takt med, at produktion og service-opgaver flyttes til lavtlønslande.Som den tidligere

Oticonchef og nuværende venturekapitalist, Lars Kolind, tilføjer i dagens avis, så udgør pensionskassernes

nuværende adfærd et samfundsmæssigt problem.Som udgangspunkt må det være pensionsforvalternes

opgave at sikre pensionsstagerne det største mulige afkast. Det betyder naturligvis også, at de skal investere globalt.Men

det er også i danske pensions-tageres interesse, at der bliver skabt nye virksomheder i Danmark.På lang sigt er

danske pensionstageres købekraft afhængig af, at vi i Danmark har et dynamisk erhvervsliv.Erhvervs- og økonomiminister

Bendt Bendtsen er opmærksom på denne problemstilling.Han har nedsat en række arbejdsgrupper, der skal undersøge,

hvordan danske pensionskassers interesse for at investere i nye danske vækstvirksomheder kan stimuleres.Arbejdsgrupperne

har siddet i snart et halvt år, men foreløbig er arbejdet ikke resulteret i konkrete initiativer.Det er ikke acceptabelt.Vi

oplever i disse år, at virksomhederne på alle områder bliver bedt om at tage et samfundsmæssigt ansvar. Og

det gør de.Som udviklingen har været, bør vi spørge os selv, om ikke også pensionskasserne

efterhånden bør påtage sig et samfundsmæssigt ansvar for erhvervsudviklingen i Danmark.Ikke ved hovedkulds

at poste penge i tvivlsomme danske erhvervsinvesteringer, men ved simpelthen at gøre en ekstraordinær indsats for at

finde frem til investeringsværdige projekter i Danmark. Steno