Pengeflugten fra Danmark fortsætter

Danske investorers appetit på udenlandske værdipapirer fortsætter med at dræne valutakassen. Det kan udløse en renteforhøjelse, men den bliver næppe stor nok til at få praktisk betydning.

Pengeflugten fra Danmark fortsætter - 1
Også i februar flød pengene i en lind strøm ud af landet, som de har gjort det siden sommeren. Men udstrømningen er stadig ikke problematisk, vurderer Nordea. Nationalbanken fremhæver dansk økonomis gode sider, men advarer mod høje lønstigninger.

Ifølge Nationalbanken faldt den danske valutareserve med, hvad der svarer til 8,2 milliarder kroner i februar. 0,9 milliarder af det tal kan forklares med, at staten indfriede lån i udlandet. Men resten var valuta, som banken måtte sælge for at sikre kronekursen. Siden årsskiftet er reserven reduceret med 16,9 milliarder på den konto.

»En stor del af nettosalget havde baggrund i pensionsselskabernes efterspørgsel efter udenlandsk valuta til køb af udenlandske værdipapirer,« skriver Nationalbanken om udviklingen i årets første måneder i en ny kvartalsoversigt, der kom på gaden i går.

Faldende valutareserver har tidligere fået Nationalbanken til at hæve renten for at gøre det mere attraktivt at lade pengene blive i Danmark. Men med en reserve, der selv efter faldet i februar er 206,4 milliarder kroner værd, er Nationalbanken særdeles velpolstret. Og valutareserven er fortsat større end for bare ti måneder siden.

Renten fast
Derfor tror senioranalytiker Jes Asmussen fra Nordea ikke, at den store valutaflugt i år vil medføre nogen renteforhøjelse her og nu.

»Men hvis tendensen til kapitalflugt fortsætter, vil Nationalbanken højst sandsynligt udvide rentespændet over for euro-området. Og de nye tal øger helt klart risikoen for, at sådan et træk kommer før snarere end senere,« siger han.

En eventuel renteforhøjelse vil efter Nordeas vurdering blive på 0,05 procentpoint. Og det er så lidt, at det i praksis næsten ikke kan mærkes af den almindelige dansker. Og det vil heller ikke udgøre nogen som helst trussel mod det forventede økonomiske opsving, mener Jes Asmussen.

Nationalbanken kommenterer af princip aldrig renteforventninger. Men den benytter også sin nye kvartalsoversigt til at slå fast, at »de indenlandske forudsætninger for et opsving i løbet af 2004 synes at være til stede«.

Banken advarer dog om, at det er usikkert, hvor hurtigt det vil gå. Og om at de høje danske lønstigninger udgår et problem for økonomien.

»En mere afdæmpet lønudvikling end hidtil vil være et godt biddrag til at vende den faldende tendens i beskæftigelsen og samtidig være foreneligt med en holdbar fremgang i reallønnen,« skriver nationalbanken.