Penge til overvågning af kogalskab

Regeringen har sat penge af på det nye finanslovforslag for 2002 til at overvåge får og geder for sygdommen scrapie, der er beslægtet med kogalskab. Det er EU, der har pålagt medlemslandene at udvide overvågningsprogrammet, der allerede omfatter køer.

Desuden skal danske landmænd have lettet deres udgifter til overvågningen af slagtekøer for kogalskab. I alt vil staten punge ud med 96,3 millioner kroner, hvoraf de 21,3 millioner kroner dog betales af EU. Statens ekstraudgift bliver dermed på 75 millioner kroner.

Tilskuddet skal nedbringe landmændenes udgifter til den rutinemæssige test af alle normale, raske slagtekøer over 30 måneder, der har været i gang i lige godt et år. Der testes omkring 250.000 dyr om året.

Landbruget har opgjort sit samlede tab på kogalskaben til 826 millioner kroner sidste år og har, siden testprogrammet blev indført, bombarderet daværende fødevareminister Ritt Bjerregaard (S) for at få staten til at betale en større del af de udgifter, erhvervet er blevet påført. Mens Ritt Bjerregaard hårdnakket afviste kravet, er den borgerlige regering indstillet på at yde en delvis kompensation.

Ud over støtte til test af kvæg for kogalskab og til opbygningen af et testprogram af selvdøde får og geder samt slagtedyr for scrapie, skal tilskuddet bruges til at forbedre registreringen af får og geder, så det bliver muligt at opspore solgte dyr.

Tilskuddet skal foreløbig ydes i 2002 og 2003, hvorefter det skal vurderes i lyset af EUs politik på området.

Ritzau