Penge til grækerne, men er der nok?

Her er pengene – og nu er de væk igen: Grækenland fik mandag et lån af EU, men næppe var pengene udbetalt, før de var overført til ECB og IMF, som havde afdrag til gode.

Foto: Søren Bidstrup. Uffe Gardel
Læs mere
Fold sammen

De syv euro-milliarders hurtige rejse fra konto til konto vil kunne give ny næring til debatten om hvem, der egentlig har haft glæde af krisepakkerne til Grækenland. Kun få af de i alt 237 milliarder euro i lån fra IMF og eurolandene er nået frem til de græske borgere, siger kritikerne; det meste er gået til at dække gæld til tyske og franske banker.

Men billedet er mere nuanceret. De to hjælpepakker havde til formål at erstatte Grækenlands gæld til private kreditorer med gæld til andre eurolande og til IMF, og det indebar store lettelser for Grækenland: længere løbetider og lavere renter. Grækenland betalte sidste år seks milliarder euro i renter. I 2009, året før den første hjælpepakke, betalte Grækenland 12 milliarder. Det er penge, som har øget grækernes forbrugsmuligheder.

Hertil kommer de penge, som er brugt på at tegne ny aktiekapital i bankerne og dække tab i lukkede banker. Det drejer sig om 48 milliarder euro fra hjælpeprogrammet.

Grunden til, at bankerne er kommet i vanskeligheder, er jo, at græske husholdninger og virksomheder ikke har kunnet betale deres gæld. Så disse penge må også siges at være gået til grækerne, og i hvert fald er det indlysende i Grækenlands interesse at have en banksektor, som fungerer.

Endelig var nogle af de private obligations- ejere jo altså grækere – græske virksomheder og græske borgere.

Hvad så med det nye lån, man nu skal forhandle om? Det skal være på op mod 86 milliarder euro. Vi ved ikke, hvordan man er nået frem til tallet, men frem til 2017 forfalder der 23,5 milliarder euro til IMF og ECB – de penge skal dækkes.

Hertil kommer, at bankerne åbenbart har fået det værre, siden de blev stresstestet af ECB i oktober sidste år. I topmødeaftalen tales om at afsætte 25 milliarder euro til at rekapitalisere bankerne – endnu engang.

Så er der et kortløbende obligationslån på 12,4 milliarder euro, som Grækenland har fået solgt i markedet. Det udløber, og som stemningen er nu, er det ikke sikkert, at man kan gentegne det.

Endelig tales der om at stille 35 milliarder euro til rådighed de næste tre til fem år for investeringer og for små og mellemstore virksomheder. Formuleringerne er lidt forblommede, og måske er der tale om »gamle« penge fra eksisterende programmer. Men pengene er gode nok af den grund, og de går til grækerne.

Så noget får grækerne. Man kan så diskutere, om beløbet er stort nok, og om det kommer hurtigt nok til et land, hvor væksten igen er gået i stå, efter at en fjerdedel af BNP er forsvundet.