Pc-fradrag

Hovedpunkterne er fradrag for pc-brugeren på højst 3.500 årligt under

forudsætning af, at arbejdsgiveren afholder mindst 25 pct. af udgiften til at stille hjemme-pc''en til rådighed. Til udgiften

kan medregnes engangsudgifter til etablering af højhastigheds- eller bredbåndsadgang og eventuelle udgifter til pc-uddannelse

for arbejdstageren, som arbejdsgiver betaler.


Den lønmodtager, der får et fradrag på kr. 3.500, får

en skattebesparelse på ca. 1.165 kr., og lønmodtagerens udgift efter skat bliver følgeligt ca. 2.335 kr afhængig

af kommuneskatten.


Arbejdsgiveren kan fradrage udgifterne til pc''en på normal vis - enten som straksfradrag eller som afskrivninger

afhængig af udgiftens størrelse, betalingerne fra lønmodtageren skal indtægtsføres hos arbejdsgiveren.


Alt

i alt er lovforslaget it-venligt og vil sikkert virke positivt for mange, især for virksomhedernes ansætte og for de store

virksomheder og det offentlige, de små virksomheder næppe får den store fordel, og den private pc-bruger får

slet ingenting ud af det. Det gør derimod it-branchen som sådan. Jeg har set, at den regner med en meromsætning

i år på ikke under 160 mio. kr.


Dog skal der tages højde for de indvendinger revisionsfirmaet Deloitte & Touche

har været ude med. Deloitte & Touche advarer direkte virksomhederne imod at anskaffe pv''er til medarbejderne, fordi der

er et overset momsproblem, der kan give et skattesmæk. Desuden er der et sikkerhedsproblem overfor virksomhedernes netværk,

som er af rent sikkerhedsmæssig karakter for virksomhederne.


I forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget ville

det have været passende, om der samtidig var blevet sat ind over for det problem, der består i en stort set manglende

reklamationsret, som fejlagtigt opfattes som en garanti, men kun er en vederlagsfri reparation.


Den småtskrevne tekst

på købekontrakterne er stort set uforståelig, og praksis er, at salgsleddet tager sig betalt for en servicemæssig

udbedring af programfejl, man kan dog handle sig frem til en pris herfor.


Det kunne jeg, selv om mit program var ikke-funktionsdygtigt

i de fem uger, fejlen varede.


Juristerne har oplyst mig om, at programfejl kan forstås som mangler i købelovens

forstand. Dem kan sælger ikke fraskrive sig med loven i hånd, men det er op ad bakke for forbrugeren at gøre sin

ret gældene. De fleste giver op og betaler for "festen".


En metode til afhjælpning kunne være, at

der sættes en forbrugerbeskyttelse ind i småsager, således at advokatsalær og retsudgifter ikke opæder

erstatninger. Det forslag har under navn af småsags-procesforslaget været fremsat før, men er strandet.


Det

gamle forslag, som her hentes frem af sin glemsel går på, at retssager under 30.000 kan gennemføres gennem en forenklet

sagsbehandling uden medvirken af advokat samtidig med, at dommeren får udvidede beføjelser. Der er udarbejdet betænkning

herom, men, men, men.


Den forrige regerings og det forrige Folketings forsømmelser på dette område bør

afhjælpes, og forbrugerne såvel private som de små virksomheder, bør have en mere fordelagtig ordning og

problemet med softwareprogrammerne bør løses ved denne lejlighed - ellers sker der ingenting.


De store virksomheder

klare sig på sæt og vis gennem business to business aftaler, men også her er det noget bøvl. Det er ugodt,

når softwarefirmaerne tjener det blå ned fra himlen og fraskriver sig om ikke alt, så for meget.