PBS skal gøre rede for gebyr

Læs mere
Fold sammen
PBS Multidata A/S afviser Håndværksrådets klage over de kraftige gebyrstigninger på DataLøn. Konkurrencestyrelsen

har bedt PBS redegøre for gebyrstigningerne inden 17. januar.


Konkurrencestyrelsen har henvendt sig til PBS Multidata

A/S, som administrerer lønsystemet Dataløn for omkring 92.000 virksomheder, for at få nærmere redegørelse

for de kraftige stigninger i gebyrer, som PBS har gennemført fra årsskiftet.


Det bekræfter underdirektør

i PBS Multidata A/S, Helge Kaltoft.


- Vi har fået en henvendelse fra Konkurrencestyrelsen, og den svarer vi naturligvis

på, siger Helge Kaltoft.


Henvendelsen kommer efter, at Håndværksrådet midt i december klagede til Konkurrencestyrelsen.


Ifølge

Håndværksrådet har PBS Multidata A/S udnyttet sin dominerende position på markedet for lønservice til

at omlægge gebyrer og tilslutningsafgift til Dataløn kraftigt.


Omlægningen af gebyrerne betyder, at kunderne

går fra at betale efter forbrug, mens der nu skal betales en månedlig abonnementspris afhængig af virksomhedens

størrelse, samt betales for forskellige ydelser, f.eks. lønafregning.


Ifølge Dataløns egne oplysninger

stiger driftsomkostningerne for en virksomhed med ti ansatte et sted mellem 45 og 95 pct. afhængig af, om virksomheden benytter

sig at elektroniske eller papirbaserede løsninger. Samtidig mere end femdobles tilslutningsafgiften for nye virksomheder fra 825

kr. til 5.000 kr.PBS afviser

PBS Multidata imidlertid afviser påstanden om, at Dataløn skulle indtage en dominerende

position på markedet for lønservice.


- Vi befinder os på et konkurrencemarked med mange aggressive konkurrenter,

fastslår Helge Kaltoft.


Men det er Håndværksrådet lodret uenig i.


- Der er ikke reel konkurrence

på markedet. Slet ikke, når PBS kan hæve prisen så meget, siger cheføkonom Søren Nicolaisen.


Samtidig

er mange kunder ifølge Søren Nicolaisen ikke bekendte med alternative udbydere, og det er endnu en indikator på,

at markedet ikke fungerer rigtigt. Bortset fra enkelte landsdækkende udbydere, hvoraf den største er Bankernes Edb Central,

BEC, med ca. 10.000 kunder mod Dataløns 92.000 kunder, er langt de fleste lønserviceudbydere enten lokalt forankrede

eller har specialiseret sig i bestemte brancher.Dyrere end konkurrenterHelge Kaltoft er heller ikke enig i, at der er

tale om voldsomme prisstigninger.


- Det er forkert, når man hele tiden fokuserer på den procentvise vækst. For

udgangspunktet er, at der er tale om meget lave beløb. De fleste af vores kunder vil kun opleve mindre stigninger på

nogle hundrede kroner om året, siger Helge Kaltoft.


- Vores priser ligger ganske vist højere end konkurrenternes,

men det skyldes, at vi tilbyder en langt bedre service i form af bedre kvalitet, sikkerhed og et netværk, som vi har opbygget

sammen med pengeinstitutterne, siger Helge Kaltoft.


Samtidig lægger han ikke skjul på, at Dataløns ny gebyrstruktur

også skal få kunderne til at ændre adfærd. De nye gebyrer rammer især de virksomheder, der benytter

sig af papirbaserede lønsystemer, hvilket primært vil sige de mindre virksomheder.Dyrere for de småSamtidig

bliver det relativt dyrere for små virksomheder at komme med i Dataløn. Om det betyder færre små kunder,

er endnu for tidligt at sige, men ifølge Kaltoft er det ikke formålet med gebyrændringerne.


- Vi vil fortsat

levere en god service til vores mindre kunder, siger han.


PBS Multidata omsatte sidste år for 352 mio. kr. med et overskud

efter skat på 88 mio. kr. Ifølge Helge Kaltoft tjente PBS Multidata også sidste år penge på de 50.000

kunder, der benytter sig af papirbaserede løsninger.


Konkurrencestyrelsen har nu bedt PBS Multidata om at fremsende samtlige regnskaber

for Dataløn tre år tilbage. Samtidig skal PBS redegøre for, hvilke andre konkurrenter der findes på markedet

for lønservice, samt forklare hvorfor det fremover bliver betydeligt dyrere for virksomheder, der vælger papirløsninger

fremfor elektronisk indberetning af løn. Når svarene foreligger, vil Konkurrencestyrelsen tage stilling til, om der er basis

for en sag mod PBS Multidata.