Patenttyve på rov

Historierne er utallige, og mange af dem er formentlig af vandreslagsen omend med en meget høj underholdningsværdi. Hvad

for eksempel med den om katteejeren, som ville tørre sin kat i mikrobølgeovnen, efter at den havde været ude i

regnvejr. Det tog katten dødelig skade af, men kvinden fik erstatning fra producenten af mikrobølgeovnen. Eller hvad

med rygerne, som får erstatning af cigaretproducenterne, fordi de har fået lungekræft.


Selvom ikke alle den

slags historier måske holder for en nærmere undersøgelse, så er det en kendsgerning, at man i USA har betydeligt nemmere

ved at få sin sag afgjort ved domstolene, selvom man måske ikke har masser af penge.


Det har den meget positive effekt,

at det er langt nemmere at få afgjort tvister om patenter i USA, end det for eksempel er i Danmark. Og da opfindelser ofte er

det første skridt i innovationsprocessen på vej mod et kommercielt givtigt produkt, er det naturligvis meget nyttigt.


Anderledes

i Danmark. Som ErhvervsBladet fortæller i disse dage, kan det være en udmarvende proces for en opfinder at få ret

i en patentstrid. Patentlovgivningen er desværre bygget sådan op, at der allerede fra dag 1 spredes masser af grus på

opfinderens vej. Hvis en opfinder - og det kan ofte være en lille eller mellemstor virksomhed - oplever, at vedkommendes patent

krænkes, kan man nedlægge fogedforbud, men vel at mærke kun, hvis man stiller med 15 pct. af den forventede indtjening

på det pågældende produkt.


Så er linjen ligesom lagt, og sådan fortsætter det -ofte i årevis

- indtil opfinderen måske giver op.


Den lunte har store konkurrenter ofte lugtet. Og prisen for at krænke et patent

er så lav, at det ofte kan betale sig at kalkulere med straffen, mens man venter på gevinsten.


Det er naturligvis

en helt urimelig tilstand. Ganske vist skal det ikke være muligt at patentbeskytte alle mulige skøre indfald, men patentloven må

indrettes sådan, at seriøse ideer får grobund til at blomstre. Det skal syde og boble i den danske innovationsgryde,

og det gør der kun, hvis dem, der lægger hovede, tid og - oftest egne - penge til, kan have en vis sikkerhed for, at

de på et eller andet tidspunkt kan komme til at høste frugterne af deres opfindsomhed.


Derfor må lovgiverne

sørge for, at patentyvene holdes i skak. kaskaa