Pas på - gulvet er farligt!

Simple faldulykker koster virksomhederne over 300 mio. kr. skrev ErhvervsBladet 23. februar - bl.a. fordi mange tror, at forebyggelse

er dyrt og besværligt. Det kan kun skyldes mangel på viden, da man jo sagtens kan forebygge som en naturlig del af hverdagen.Et

eksempel er køkkener, hvor 29 pct. af alle ulykker ifølge Arbejdstilsynet er faldulykker, bl.a. på grund af de

glatte gulve. Det er derfor noget paradoksalt, at der stadig er relativt få køkkener, der anvender midler, der gør

gulvene mere skridsikre, eller anvender fedtopløsende rengøringsmidler. Ingen af delene er dyre eller besværlige.

Min grundlæggende pointer er altså, at forebyggelse af de simple faldulykker er sund fornuft, og at det sagtens kan være

billigt og en naturlig del af hverdagen.