Partnersøgning kun stillet i bero

Det oplyste selskabets bestyrelsesformand, Henrik Wedell-Wedellsborg, fredag på et pressemøde efter offentliggørelse

af selskabets regnskab for 2001-2002.


- Vi tror stadig på et samarbejde med en partner, men for tiden holder vi en passende

lang pause, sagde han.


Selskabet meddelte i staten af maj, at arbejdet med at finde en strategisk partner var indstillet med

den begrundelse, at timingen ikke havde været "optimal". Det skyldes - ifølge meddelelsen - at alle store europæiske detailhandelshuse

har tabt milliarder i omsætning siden den 11. september, og defor ønskede "orden i eget hus" før nye

investeringer kan komme på tale.Vil stå stærkere

- Det kan vise sig som "a blessing in the sky",

og vi vil stå meget stærkere (i forhandlingerne, red.), når vi har fået vendt udviklingen i stormagasinerne,

sagde Wedell-Wedellsborg.


Udsigten til overskud af driften af stormagasinerne har dog lange udsigter.


- Vi venter en markant

fremgang i driften i indeværende år (100 mio. kr., red.), og det efterfølgende år vil der ligeledes være

tale om store fremskridt, men der er stadig et stykke, bedyrede administrerende direktør Henrik Smidt.


Han indrømmer

dog at den tre-årige strategi nok nærmere bliver en femårsplan, og vurderer, at et overskud af driften nok først

vil være til stede i løbet af "nogle år".


Bestyrelsen er ikke bange for at storaktionærerne,

som for eksempel Jyske Bank, tager sagen i egen hånd.


- Vi har en tæt og god kontakt til alle de store aktionærer,

lød det fra bestyrelsesformanden.


Wessel & Vett fik et underskud før skat i regnskabsåret 2001/02 på

163,2 mio. kr. mod et overskud på 55,1 mio. kr. i det foregående regnskabsår. Dermed svarer resultatet til de udmeldte

-og flere gange nedjusterede -forventninger, der ved den seneste nedjustering i starten af maj lød på et underskud før

skat på 165 mio. kr.


Omsætningen blev på 2725 mio. kr. mod 2947 mio. kr. Nettounderskuddet blev 136,5 mio.

kr. mod et overskud på 55,1 mio. kr. i 2000/ 01.


Det dårlige resultat forklares med et dårligt forløb

af februarudsalget, større ombygningsomkostninger og større omsætningstab i Illum end ventet, betydelige engangsomkostninger

og en beslutning om en væsentlig større nedskrivning på vagerlagre og debitorer end planlagt.


For indeværende

regnskabsår ventes en markant forbedring af driftsresultatet, men fortsat underskud. Der ventes et koncernresultat før skat

på minus 60 mio. kr. RB-Børsen