Partnerskaber

OPP, Offentlige og Private Partnerskaber, er regeringens nye tiltag for at få løst offentlige opgaver på en bedre

og mere effektiv måde end hidtil.Igennem de seneste ti år er det ikke lykkedes at få udliciteringen af offentlige

opgaver til private firmaer til at fungere. Offentlige opgaver løses fortsat mest af alt - af offentlige ansatte, som der bliver

flere og flere af.Men nu skal der efter engelsk forbillede laves partnerskaber mellem offentlige og private aktører,

når større statslige drifts- og anlægsopgaver sættes i søen. Der er udtænkt en række OPP-pilotprojekter, bl.a.

Rigsarkivet og det nye statsfængsel i Horsens, og der skal uddannes en række OPP-konsulenter, som kan hjælpe parterne

med at lave en helhedsvurdering af projekterne.Det er svært at være uenig i grundtanken bag Bendt Bendtsens nye prestigeprojekt.Der

skal nødvendigvis ske en effektivisering af den offentlige sektor i de kommende år, hvis vi fortsat skal have råd

til vores velfærd. Og de engelske erfaringer med OPP antyder, at partnerskaberne kan effektivisere offentlige opgaver og skabe

mere værdi for pengene.Men mange små og mellemstore virksomheder savner i dag noget mere håndfast - nogle

konkrete opgaver i kommuner, stat og amter, hvor man kan lave et ærligt stykke arbejde.Siden starten af firserne har der

fra politikerne været megen snak om, at der skulle privatiseres og udliciteres. Men det er blevet ved snakken.Senest har

regeringens slagord om Frit-Valg højst vist sig at være et meget begrænset valg. Der er næsten ingen private

firmaer, der har fået foden indenfor, når det gælder dag-plejen - både fordi kommunerne har forhindret det,

og fordi borgerne har sagt nej tak.OPP er i princippet en god model til at skabe bedre samarbejde mellem det offentlige og de

private virksomheder. Men der skal muskler bag de fine ord.De ti pilotprojekter er en god start, men der må skabes videre

rammer, så også små og mellemstore virksomheder får mulighed for at løse offentlige opgaver.De

mindre virksomheder vil se konkrete tiltag og ikke velmenende varm-luft-balloner udarbejdet på Slotsholmen i København.

.