Parken redder billetbureau

E-billetter mere end fordoblede omsætningen i regnskabsåret 2003/04, men formåede ikke at komme ud af året med et overskud på bundlinien.

- Vi har i året investeret kraftigt i udbygningen af den fysiske distribution og i ny IT, som kan håndtere det øgede salg, siger direktør Jeppe Michael Jensen fra E-billetter.

Omsætningen landede på 13,6 mio. kr. i 2003/04 mod 4,6 mio. kr. i 2002/03. I samme periode faldt underskuddet fra -3,9 mio. kr. til -1,0 mio. kr. Underskuddet sendte selskabets egenkapital ned i 0,9 mio. kr., og da selskabet forventer yderligere underskud i igangværende regnskabsår, var det nødvendigt med et kapitalindskud fra ejerne.

- Vi har fået tilført cirka to mio. kr. til udvidelse af selskabets egenkapital, oplyser Jeppe Michael Jensen.

Pengene skal bruges til yderligere ekspansion i året og dækning af underskud på drift indtil 2005/06, hvor selskabet forventes at give overskud, oplyser han.

- Endvidere har selskabets aktionærer foranlediget, at selskabets likviditetsberedskab er styrket i form af lån og garantier. Den samlede tilførte likviditet andrager 3 mio. kr. Aktionærerne har afgivet tilbagetrædelses erklæring på lån på 2,5 mio. kr. pr. 29 november, hedder det i beretningen.

Hovedaktionæren er børsnoterede Parken Sport & Entertainment.

Hård konkurrence

E-billetter opererer på et marked, der har været præget af en hård konkurrence. Men med lukningen af TDC-ejede Billetmaskinen i sommers forventer E-Billetter, at markedet har stabiliseret sig.

E-billetter har overtaget navnet fra Billetmaskinen, og en af konkurrentens største kunder, koncertarrangøren DKB Motor.

- Vi forventer en pæn vækst, men ønsker ikke at oplyse hvor meget af hensyn til konkurrenterne, siger direktøren for E-billetter.

Største konkurrent er Billetnet, men også en del mindre virksomheder opererer på markedet.

I indeværende år er det primært overtagelsen af salget til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab fra Arte, der har løftet omsætningen, oplyser E-billetter.

(Regnskabsboks)

E-billetter A/S - ØsterbroTal i mio. kr. 2003/04 2002/03

Nettoomsætning 13,6 4,6

Resultat af primær drift -1,7 -5,5

Årets resultat -1,0 -3,9

Egenkapital 0,9 1,9

Antal ansatte 20 18