Parken køber kontortårne

Salget påvirker ikke Jeudans forventninger til 2001, men medfører efter indfrielse af realkreditfinansiering en nettolikviditetstilgang

på 180 mio. kr., meddeler Jeudan, der fortsat venter et overskud før skat i 2001 på 105-115 mio. kr.


For PSE

vil købet få positiv indflydelse på selskabets fremtidige driftsresultater, oplyser selskabet. Ejendommene på

i alt 20.000 kvm. skal fortsat udlejes til erhvervsformål, men PSE anfører, at selskabet nu får mulighed for at

udvide forretningsområdet.


- Vi finansierer købet dels via kreditter, dels via egenfinansiering, og jeg venter,

at vi får et millionoverskud ud af det, siger administrerende direktør i PSE, Flemming Østergaard.


Hvor

stort det løbende overskud bliver, vil han dog ikke oplyse. Da Jeudan i 1999 overtog ejendommene blev lejeprisen oplyst til

ca. 900 kr. pr. kvadratmeter. Hvis den leje blot er reguleret med inflationstakten, er kvadratmeterprisen steget til over 950 kr.,

hvilket giver en samlet lejeindtægt på minimum 19 mio. kr. årligt ved fuld udlejning. I 1998 købte PSE Parken

for 138 mio. kr., sidste år betalte selskabet 110 mio. kr. for overdækning, og nu investeres så yderligere 310 mio.

kr. Samlet en investering på 558 mio. kr., som Flemming Østergaard betegner således:


- Det er en strålende

investering. Mit bedste gæt er, at det i dag ville koste mellem 1,2 og 1,4 mia. kr. at bygge Parken.


PSE kunne i forbindelse

med købet af Parken i 1998 også have købt de tre kontortårne, som på daværende tidspunkt var

bogført til 180 mio. kr. i Gefions regnskaber. Gefion sagde i den forbindelse, at der ikke ville blive tale om et salg til

den bogførte værdi, og at selskabet ventede at få mellem 200 mio. kr. og 300 mio. kr. for dem ved en senere lejlighed.


Flemming

Østergaard forklarer, at PSE simpelthen ikke havde den finansielle styrke i 1998 til også at købe kontortårnene.

Siden da er forretningen udviklet, og egenkapitalen er vokset.


Overdragelsen sker pr. 1. april 2002, meddeler PSE. RB-Børsen