Parcelhusreglen

Fortjeneste ved salg af fast ejendom skal som udgangspunkt beskattes.

Men en- og tofamilieshuse, sommerhuse og ejerlejligheder, som ejeren har beboet fast, er undtaget, hvis

1. ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 kvadratmeter

2. eller der ifølge offentlig myndigheds bestemmelse ikke kan udstykkes en grund fra ejendommen til selvstændig bebyggelse

3. eller, hvis en udstykning ifølge erklæring fra skatteministeren vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse.Kilde: Ejendomsavancebeskatningsloven § 8