Panikløsning truer branche

Efter den voldsomme brandkatastrofe på NP Johnsens Fyrværkerifabrik i Kolding beordrede erhvervsminister Bendt Bendtsen en omgående såkaldt kulegravning af fyrværkeribranchen. Alle fyrværkerilagre skulle ud af byerne.

Konsekvenserne af denne politiske udmelding, med deraf følgende politisk udmøntede beslutninger via den såkaldte taskforce, viser sig med al tydelighed nu. Hele den del af fyrværkeribranchen, der altid har forsøgt at leve op til mere eller mindre velbegrundede politiske tiltag, ligger i ruiner.

Der er foretaget omfattende inspektioner af lagre og gennemført lynhurtige ændringer i reglerne for opbevaring i detailhandelen, der vil gøre det umuligt for stort set hele denne del af forretningslivet overhovedet at forhandle fyrværkeri.

Politi og beredskabsmyndigheder har med baggrund i de politiske udmeldinger ved deres blotte fremfærd i specielt detailhandelen søgt at kriminalisere og skræmme de forretningsdrivende, som igennem mange år uden ulykker har håndteret det specielle fyrværkerisalg.

Yderligere har mange af disse specialforretninger bekostet og indrette godkendte rum til fyrværkeriopbevaring af større mængder fyrværkeri. Disse tilladelser trækker man tilbage med henvisning til Koldingulykken.

Tilbage står importører og grossister i fyrværkeribrancen med store varelagre købt hjem til de ordrer, der er optaget igennem et helt år under hensyntagen til de opbevaringsregler, der var gældende helt frem til Koldingulykken.

De nye regler åbner ikke mulighed for en passende mængde fyrværkeri i butikkerne - og konsekvenserne som følge af annullerede ordrer og tabt indtjening i både importørled og detailled er uoverskuelige.

Man fristes til at spørge, hvornår har der været ulykker i detailforretninger, hvor årsagen alene har været fyrværkeri?

Der har været meget få og der er gået mange år imellem. En eksplosionsulykke som den i Kolding, hvor et færdiglager med op til 2000 tons fyrværkeri gik i brand, kan ikke sidestilles med de meget mindre mængder, der hidtil har været fordelt i detailhandelen op til nytår.

Den politiske panikløsning koster branchen umådelige summer - og på længere sigt kan man frygte, at fyrværkerisalg via den seriøse del af branchen ikke vil være muligt.

Det åbner endnu bedre muligheder for den illegale del af markedet, som man fra myndighedernes side slet ikke har kontrol med eller har mulighed for at kontrollere, hverken lagermæssigt eller produktmæssigt. Dette vil yderligere medføre mange flere personskader.

Er det de forhold, man politisk ser frem til?

Med sikkerhedsstyrelsens fyrværkerislogan for indeværende sæson - Brug Hovedet - fristes man til at opfordre erhvervsministeren til at efterleve dette slogan ! De løsninger, der er udtænkt efter ulykken, kan godt efterlade en fornemmelse af, at løsningerne er meget lidt gennemtænkte.