Pandora sender Kasi-firma i dyb krise

Værdierne i Kasi ApS smuldrer, efter at Pandora har opgjort deres mellemværende til nul kroner, og der er tvivl om selskabets fortsatte drift. I yderste konsekvens kan Skat miste cirka 300 mio. kr. Jesper Nielsen afviser dog problemerne.

Tidligere har det lydt fra Jesper Nielsen, at han overvejede et sagsanlæg mod Pandora, men dette havde han tirsdag ingen kommentarer til. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt
Læs mere
Fold sammen

Pandora er godt på vej til at blæse Jesper »Kasi« Nielsens tidligere fremadstormende smykkeforretning Kasi ApS omkuld, og det kan betyde, at Skat mister et trecifret millionbeløb.

Smykkekoncernen oplyste tirsdag morgen, at Jesper Nielsen ikke får de 753 mio. kroner, som Nielsen mener at have til gode hos Pandora. Derimod får han nul kroner udbetalt, lyder det fra Pandora, der endegyldigt har gjort deres fem år gamle earn out-aftale op. Kasi ApS var så overbevist om at få 753 mio. kroner udbetalt fra Pandora, at beløbet i dag er bogført som et tilgodehavende. Men hvis der reelt kommer nul kroner fra Pandora, kan det føre Kasi ApS ud over den økonomiske afgrund.

»Selskabets fortsatte drift er betinget af, at earn out-betalingen, som forventes at komme til udbetaling i 2015, kan dække de forpligtelser, der er i selskabet,« skriver Jesper Nielsens revisor i et forbehold til årsregnskabet fra Kasi ApS, som er underskrevet i november 2014.

Meldingen om nul kroner fra Pandora er yderst problematisk for ledelsen i Kasi ApS, idet tilgodehavendet fra Pandora er det eneste aktiv af betydning i Kasi ApS. Således er firmaet stort set tømt for værdier, hvis der ingen penge kommer fra Pandora.

Udfordringen for Jesper Nielsen og Kasi ApS er, at der er betydelige gældsforpligtelser og krav fra kreditorer i Kasi ApS, som først og fremmest vedrører den stærkt omtalte skattesag mod Kasi-selskaber og familien Nielsen. Kasi ApS har i regnskabet bogført et skyldigt beløb i selskabsskat på 43 mio. kroner, der relaterer sig til årene 2007 til 2011.

»Beløbene fra afgørelserne og kendelserne er delvist afsat i regnskabet som gæld, uanset at selskabet ikke er enig i afgørelserne,« skriver Kasi ApS’ ledelse i regnskabet.

Ifølge samme regnskab fra Kasi har Skat desuden fremsat et »skattekrav på 245 mio. kr. over for selskabet«, som vedrører en »tilbagekaldelse af en tilladelse til skattefri etablering af Pandora Jewelry Central Europe«, og således forsøger Skat at få i hvert fald 288 mio. kroner ud af Kasi ApS – som altså kan være tømt for værdier.

Skat har imidlertid givet Jesper Nielsen og Kasi Aps henstand frem til 1. juli 2015, og således har Jesper Nielsen cirka 4,5 måned til at overbevise Pandora om, at smykkekoncernen har opgjort earn out-udbetalingen forkert.

Andre end Skat rammes også, hvis Kasi ApS går konkurs. Fodboldklubben Brøndby IF kræver 44,6 mio. kroner og har oplyst i en børsmeddelelse, at selskabet modtog »sikkerhed tilsvarende og sideordnet med Skat i Kasi ApS’ eneste aktiv« – earn outen fra Pandora.

Også en tysk håndboldklub, som Jesper Nielsen tidligere var bestyrelsesformand for, har krævet et millionbeløb i Kasi ApS, som den mener, at Nielsen skylder dem.

Hovedpersonen Jesper Nielsen selv har ikke ønsket at stille op til interview om situationen i Kasi ApS og uenigheden med Pandora. Men i en e-mail oplyser Jesper Nielsen, at han ikke ser de store problemer i, at der er tvivl om driften i Kasi ApS.

»Kasi ApS er jo i dag ikke længere et aktivt selskab. Det indeholder kun en earn out-aftale med Pandora, og en skattesag, der venter på at komme foran en dommer,« skriver Jesper Nielsen til Berlingske Business.

Samtidig gør han det klart, at han har en forventning om, at Pandora vil justere sin opgørelse af earn out-aftalen, efter at parterne har talt sammen formentlig ved generalforsamlingen i marts.

»Vi har en meget god fornemmelse af, at vi vil modtage et meget stort beløb fra Pandora, men at vi ville komme til at kæmpe for det, var vi også godt klar over,« skriver Jesper Nielsen.

Han har sendt et længere regneeksempel til avisen, hvoraf det fremgår, at Pandora skal betale ham lidt over en mia. kroner – nærmere bestemt 1,095 mia. kroner i earn out.

Fra Pandora-lejren lyder det, at selskabet har opgjort earn out-betalingen i overensstemmelse med opgørelsesmetoden, som er beskrevet i Pandoras prospekt fra 2010.

Tidligere har det lydt fra Jesper Nielsen, at han overvejede et sagsanlæg mod Pandora, men dette havde han tirsdag ingen kommentarer til. Skulle Jesper Nielsen tabe kampen mod Pandora og deslige den skattesag, som verserer, er der dog stadig gode chancer for, at han kan fortsætte det smykkeventyr, som han indledte for et par år siden med firmaet Endless Jewelry.

For Nielsen besluttede sig i 2013 for at flytte Endless til Tyskland for at beskytte selskabet fra det danske skattevæsen. Skat henviser til sin tavshedspligt og afstår fra at kommentere skattesagen mod familien Nielsen.

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!