Pakker pynter pænt på Postens regnskab

Nu har kunderne tilsyneladende tilgivet Post Danmark de kraftige prisstigninger i 2002, der førte til en stor nedgang i antallet

af pakker.I 2003 var tilbagegangen vendt til en fremgang på 7,7 pct. målt i antal pakker svarende til en omsætningsfremgang

på 7,1 pct til 1.312 mio. kr.Men stigningen på pakker kunne ikke opveje tilbagegangen i de øvrige forretningsområder,

så Post Danmarks omsætning faldt totalt med 1,8 pct. i 2003 til 10.605 mio. kr.Men rationaliseringer på driften

betyder, at det lykkedes Posten at forbedre resultatet af den primære drift fra 638 millioner kroner i 2002 til 722 millioner

kroner i 2003 svarende til en fremgang på 13 pct. pct.- Vi er meget tilfredse med resultatet, ikke mindst set i lyset

af et kraftigt fald i brevmængden. Resultatet er først og fremmest opnået på grund af, at det er lykkedes

os at tilpasse omkostningerne til udviklingen, siger adm. direktør Helge Israelsen, Post Danmark. Han fremlagde i går,

torsdag, 03-regnskabet for Post Danmark.

Brevmængder falder

Fremgangen på pakkeområdet tilskriver Helge

Ispraelsen primært en aftale med DHL Express vedrørende omdeling af pakker i Danmark.Faldet i brevmængderne

skyldes, som de foregående år, primært konkurrencen fra elektroniske alternativer som e-mails. Og Post Danmark forudser,

at brevmængden vil fortsætte med at falde.- Faldet vil fortsætte i 2004 med mellem tre og fire pct. Vi kan

ikke sige, hvornår det stopper, siger bestyrelsesformand Fritz h. Schur, Post Danmark.Han fortæller, at nedskæringer

på bemandingen sparede Posten for 215 millioner. kr. i 2003 og øvrige omkostningsreduktioner var på 215 millioner

kroner. Ved indgangen til 2003 mistede Post Danmark monopolet på breve fra 100 gram op til 250 gram.

Taber på

monopol
- Det var et meget lukrativt marked, som blev åbnet for konkurrence. For første gang nogensinde har vi nu underskud

på de forretningsområder vi har eneret på, siger Helge Israelsen. Cirka 40 pct. af Post Danmarks omsætning stammer

fra eneretsområderne, og resulterede i 2003 i et resultat før finansielle poster og engangsomkostninger i et minus på

181 millioner kroner.De øvrige områder skabte et overskud på 881 millioner kroner, oplyser Post Danmark.Folketinget

har vedtaget et salg af 25 pct. af aktierne i Post Danmark.Selskabet venter fortsat, at salget er gennemført i løbet

af 2004. Inden da skal politikerne dog vedtage rammerne for Post Danmarks fremtidige arbejde. Det vil sige en ny lov om koncessionsvilkår.Post

Danmark venter fremgang i 2004 på markederne for pakker og adresseløse forsendelser. Omsætningen vil vokse lidt,

mens omkostningsniveauet vil stige lidt, mens resultatet før skat ventes at blive noget højere end i 2003.