[Pænt overskud i fyrværkerivirksomhed forsvinder i år

Da direktør Tim Storgaard i december offentliggjorde sit 2003/04-regnskab for fyrværkerivirksomheden Fyrvær.co A/S i Glamsbjerg, var han godt tilfreds med et overskud efter skat på knap 300.000 kroner, men efter fyrværkerikatastrofen i Seest ved Kolding var han godt klar over, at ikke bare overskuddet, men en pæn bid af virksomhedens egenkapital vil blive spist op af følgerne af Seest-ulykken.

- På 10 dage flyttede vi virksomheden fra Glamsbjerg til Tirstrup Lufthavn, hvor vi - bortset fra én medarbejder, der fortsat er i Glamsbjerg - servicerer vores kunder, siger Tim Storgaard, der samtidig er formand for fyrværkeribranchens organisation.

- Den slags koster, ligesom de nye strammere krav til opbevaring og transport af fyrværkeri både hos os og hos vores kunder giver en masse logistik-problemer, og alt sammen går det både ud over salget og giver os en masse ekstra omkostninger.

Tim Storgaard har på nuværende tidspunkt ikke overblik over, hvordan dette års regnskab kommer til at se ud, men det er sikkert og vist, at selskabet kommer til at tære på egenkapitalen, vurderer han.

- Regeringen har givet løfter om en hvis økonomisk kompensation til bl.a. Fyrvær.co, hvis nu tømte virksomhed i Glamsbjerg ligger lige så tæt på beboelseskvarterer, som den sprængte fabrik i Kolding, og som uden tøven valgte at flytte lagrene straks efter Seest-ulykken.

- Jeg er sikker på, at der vil ske en stor nedgang i fyrværkeriforbruget ved dette nytår, og det skyldes ikke, at danskerne ikke vil skyde nytåret ind, men vi kan ikke nå at få varerne ud, siger Tim Storgaard. - Butikkerne må højst have ét tons stående, og hvis de så har solgt en 3-400 kilo, så er det svært for dem at vide, hvad og hvor meget de så skal bestille, vi leverer fra dag til dag og op til to-tre gange om dagen til en kunde, og det klart, at det øger vores omkostninger kraftigt.

Tim Storgaard tror på, at fyrværkeri fremover vil blive langt dyrere end hidtil på grund af de skærpede regler, bl.a. fordi grossister som ham selv må sætte priserne op næste år som følge af de stærkt forøgede logistik-udgifter. Det samme må detailhandlerne, fordi der også er indført skrappe regler for dem, som det vil kræve ekstra tid og dermed mandskab til at håndtere.

- Det er selvfølgelig skidt, men det giver også mere plads til de mennesker, der ulovligt importerer og sælger fyrværkeri uden at overholde de samme regler, som vi gør, siger han.

Pr. 1. august 2004 har han overtaget en landbrugsejendom i Vittinge på Fyn for at flytte sin virksomhed væk fra det tæt beboede kvarter i Glamsbjerg, men endnu mangler de nødvendige miljøgodkendelser, og siden Seest-ulykken har han ikke haft tid til at følge op på den sag. Fyrvær.co er indstillet på at tilpasse sig de nye og strammere regler for både opbevaring og transport af fyrværkeri, og i ledelsesrapporten i regnskabet skriver Tim Storgaard, at han er i en løbende dialog med myndighederne om det. .. Fyrvær.co A/S, Glamsbjerg Beløb i mio. kr. 2003/04 2002/03 Bruttoresultat 6,5 6,3 Resultat efter skat 0,3 0,1 Egenkapital 4,2 3,9 Antal ansatte 17