På spring til 200 nye arbejdspladser

Esbjerg har mulighed for inden for de kommende år at skabe en industri med par hundrede arbejdspladser baseret på at ophugge

og genbruge udtjente olieplatforme fra Nordsøen.


Syv større virksomheder med base eller afdeling i byen har i halvandet

års tid arbejdet på at undersøge markedet for at hugge 25-30 år gamle platforme op, og de har givet hinanden

håndslag på at forsøge at opnå prækvalifikation ved EU-udbud af kommende opgaver på området.


-

Vi ønsker nu sammen at prøve kræfter med virkelighedens verden. Vi mener, at vi tilsammen har en vis knowhow,

og den bedste måde at komme videre på er som gruppe at forsøge at blive prækvalificeret til at løse disse

opgaver, siger afdelingschef Kai B. Olsen, Rambøll, der er projektleder i samarbejdet.


De syv virksomheder i konsortiet

vil gå efter de 300-400 platforme i den danske, hollandske og sydlige del af den engelske sektor, som står på op til

50 meters vanddybde. Ordrerne skal hentes hjem i konkurrence med de producenter, som har været med til at bygge platformene

og nu ser en interesse i at være med til at bortskaffe dem.To muligheder

Esbjerg-modellen for ophugning af platforme

rummer to muligheder:


En hurtig løsning: At modificere et eksisterende kajanlæg til at modtage, ophugge og rense

installationerne fra Nordsøen - en investering i størrelsesorden 50 mio. kr. Og en ønskeløsning: En tørdok.

Det sidste vil give mulighed for at transportere platformene billigere til kaj, og en egentlig dok vil åbne yderligere perspektiver

for servicevirksomhederne på havnen. Til gengæld bliver investeringen i omegnen af 300 mio. kr.


- Vi mener under

alle omstændigheder, at vi har en rigtig god ide, som vi kan slå de store konkurrenter på markedet med, siger Kai

B. Olsen.


Virksomheder på Esbjerg Havn har de senere år udført adskillige renoveringer og ombygninger af platforme,

der er sejlet ind i havnebassinerne.


Alene den nederste del af platformen, jacketdelen, er på 1500-2000 ton stål,

mens dækket med udstyr er på 3000-4000 ton.


Dertil kommer tanke og rør, der ofte er så forurenede,

at de kræver særlig behandling. Miljømyndighederne har i hele forløbet været involveret i planlægningen.


-

Desværre har det i dette forår været pauvert med udbud af den slags opgaver i Nordsøen, men det er nok lidt

en tilfældighed. Vi har i vore markedsundersøgelser parallelforskudt platformenes byggefrekvens 25 år frem, så

flere projekter skulle egentlig for længst have været der, men olieselskaberne gør meget for at forlænge

platformenes levetid med yderligere tre-fire år, siger Kai B. Olsen.


Han ved dog, at EU-udbuddene kommer, blandt andet

hjulpet af en EU-konvention, der betyder, at platforme ikke må stå uvirksomme i mere end et år, før de skal

fjernes.


Bag Esbjerg-konsortiet står ud over Rambøll: MT Højgaard A/S, Esbjerg Oilfield Services A/S, ABB,

Semco Maritime, Uniscrap og Det Norske Veritas.