På godt og ondt

De gode sider er, at bilen giver os frihed, letter vores hverdag og er et smidigt og fleksibelt stykke værktøj til at

flytte varer fra et sted til et andet. Og så er der vel også lidt pige- og drengedrøm i køretøjet.

Ganske vist kan man arbejde eller slappe af i et tog, mens man bliver flyttet; men bilen styrer man altså selv, og køreglæden

skal ingen tage fra os.


De dårlige sider er, at bilen er hundedyr at anskaffe og hundedyr i drift. Man skal ikke begynde

at regne på, hvad det koster at køre ned efter morgenbrød. Så får man morgenkrydderen galt i halsen.

Man bliver også nødt til at erkende, at bilen - trods store fremskridt - forurener, og at den fylder meget i ikke mindst

de store byer.


Bilen fylder også meget i vores bevidsthed, og det gør den også i ErhvervsBladets spalter,

fordi den på mange måder er en del af de rammevilkår, der er for at drive virksomhed.


I går kunne vi

fortælle, hvordan service og forsikringer nu skal til at være billigere. Det er jo fint nok, indtil man finder ud af,

at ekstra skat på dytten spiser det hele op, så nettoresultatet bliver status quo.


Det betyder, at adgangen til en

bil bliver skævt fordelt, men det betyder også, at man sætter en bremse på den mobilitet på arbejdsmarkedet,

som bilen også medvirker til.


I dag kan vi fortælle, hvordan man i andre nordiske lande - hvor bilerne i øvrigt

i forvejen er billigere - ser anderledes på den sag. Vi kan imidlertid også fortælle en mindre munter historie om,

hvordan vi skaffer os af med bilen, der som bekendt har en tendens til at forgå og dermed totalt miste sin værdi. Nogle

afleverer pænt og ordentligt deres bil til det etablerede skrotsystem, som sørger for, at den gamle spand delvist kan genbruges.

Andre omgås imidlertid mere lemfældigt med liget.


Der findes faktisk mennesker, som tjener - ofte sorte - penge på

at eksportere vore aflagte person-, vare- og lastbiler til mindre velaflagte lande, og det sker øjensynlig ikke altid under

de mest ordnede forhold.


Bilen er en af vore største investeringer, og den giver os nogle af de største frihedsgrader,

når det gælder om at komme fra et sted til et andet.


Men det er trist, at vi behandler vore gamle biler lemfældigt.

Og det er trist, at der findes mennesker, der driver plat på, at det kan være vanskeligt at skille sig med den gamle bil.