P. J. Schmidt stabiliserer sig efter turbulent år

Underskud. Vojens-bogtrykkeri er trykket af opkøb og prispres og venter derfor først at kunne runde 100 mio. kr.i omsætning om tre år.

Købet af Aabenraa Bogtrykkeri med en omsætning på 20 mio. kr. hjalp trykkerivirksomheden P. J. Schmidt på vej mod at realisere målet om at vokse sig ud af kredsen af mellemstore virksomheder, der er truet af konsolideringen i den grafiske branche.

Men opkøbet med højere omkostninger i produktionen end ventet kostede også på bundlinjen, der i alt er påvirket negativt med tre mio. kr. af særlige forhold. Blandt andet også salget af den oprindelige forretning, en boghandel i Vojens, med et tab på knap en mio. kr.

- Opkøbet og afviklingen af boghandlen er blandt årsagerne til vores underskud, og dertil kommer, at vi er inde i en voldsom vækst, og det koster, siger adm. direktør Fritz Øhlenschlæger.

I det regnskabsår, der sluttede i foråret 2005, omsatte P. J. Schmidt for cirka 45 mio. kr. På det tidspunkt mistede virksomheden en storkunde, britiske Blackwell Publishing, der havde fået trykt 48 af sine omkring 700 videnskabelige tidsskrifter i Vojens og lagde 15 mio. kr. i omsætning. Hele porteføljen gik til Asien.

Trods tabet lykkedes det at øge omsætningen med fem mio. kr. året efter og lægge yderligere 20 mio. kr. på i det seneste regnskabsår. Reelt er der således skaffet nye trykopgaver for cirka 40 mio. kr. på to år, men uden at indtjeningen er fulgt med. Underskuddet på 2,7 mio. kr. i fjor fulgte flere år med magre resultater.

- Tidsskrifterne fra Blackwell kunne ikke erstattes af tilsvarende opgaver, og derfor har vi nu et andet produktmiks med hovedvægten på reklametryksager i den pæne ende, der er gået fra 20 til 60 procent af omsætningen, siger Fritz Øhlenschlæger.

Trykning af tidsskrifter udgør nu kun 20-25 procent, og P. J. Schmidt holder desuden fast i at producere bøger inden for fortrinsvis arkitektur og kunst. De prestigefyldte opgaver gør sig også godt i markedsføringen.

Vækstplan revideretDen generelle højkonjunktur er gået uden om den grafiske branche, hvor konsolideringen trykker især de mellemstore. P. J. Schmidt har fortsat som erklæret mål at runde 100 mio. kr. i omsætning, men springet på de 30 mio. skal i den reviderede vækstplan først nås inden for tre år.

I forbindelse med flytningen af produktionen fra Aabenraa blev der i foråret investeret 15 mio. kr. i nye maskiner, og nu skal organisationen have arbejdsro.

- Også hvad angår opkøb tager vi den lige med ro, i hvert fald et år eller to, siger Fritz Øhlenschlæger.

Der er fem grunde til underskuddet: Tab ved salg af boghandel. Produktion to steder i et år efter opkøbet af Aabenraa Bogtrykkeri I/S i foråret 2006. Voldsom vækst i omsætningen har haft sin pris. Omlægning af produktionen til primært reklametryksager. Investeringsboom i trykmaskiner på favorable vilkår har givet prispres i branchen.