Overvågning af telenet skal forhindre terror

De danske teleselskaber pålægges store byrder i form af registrering af kundernes forbrugsmønstre. Det fremgår af regeringens udspil til bekæmpelse af terror. Telebranchen overvejer at kræve økonomisk kompensation.

De danske teleselskaber pålægges en meget stor arbejdsopgave i kampen mod terror i Danmark.

Myndighederne skal have bedre muligheder for at forhindre terrorangreb, blandt andet ved at følge kommunikationen på telenettet. Det fremgår af den længe ventede bekendtgørelse for regeringens IT-antiterrorindsats, som blev sendt i høring i går.

Overskrifterne er skærpede krav til overvågning af og opbevaring af data om danskernes brug af telefonnettet, hvilket både omfatter fastnet, mobil og internettet. I dag registrerer teleselskaberne de opkald, deres kunder foretager, for at kunne dokumentere deres forbrug i forbindelse med regningsudskrivelse.

Hos landets største teleselskab TDC vækker de skærpede krav opsigt.

»De krav, regeringen nu stiller til os, ligger langt ud over, hvad vi havde forventet. Det ser meget omfattende ud,« siger Jens Hauge, vicedirektør i TDC.

»Vi skal nu registrere den teletrafik, som folk modtager, hvilket vi ikke allerede gør i dag. Jeg kan endnu ikke sige, hvad det vil medføre for os af ekstraudgifter, men det ligger langt ude over, hvad det oprindelige sigte var på dette område,« siger han.

»Meget bekymrende«
Jane Eis Larsen, vicedirektør i IT-Brancheforeningen, har været med i debatterne op til antiterrorpakkens IT-del. Hun er også overrasket over omfanget af nye krav.

»I udspillet sigter man meget bredt til andre end rene teleselskaber. I princippet stiller man krav om registrering af teletrafik hos alle, der sælger samlede IT-løsninger, og det er meget bekymrende,« siger hun.

»Det vil påføre virksomheder, der i dag slet ikke er underlagt krav fra teleloven, meget store opgaver,« siger Jane Eis Larsen. Hun nævner selskaber inden for webhosting, internetdomæner og andre IT-udbydere som eksempel.

Hos telebranchens fælles repræsentant Telekommunikationsindustrien ser direktør Ib Tolstrup de øgede overvågningskrav som en stor byrde.

»Udspillet får flere konsekvenser. Det vil blandt andet gøre det sværere at oprette et teleselskab i Danmark. Myndighederne stiller krav om opbevaring af data i længere tid, de kræver døgnbemandet kontakt hos alle udbydere, og det vil være en stor byrde for især de små selskaber,« siger han.

Ib Tolstrup siger, at branchen overvejer at kræve kompensation af regeringen.

»Hvis udgifterne bliver svimlende, er det bestemt en af de ting, vi skal have undersøgt. Men der er ingen tvivl om, at det under alle omstændigheder vil være en stor udgift at leve op til de skærpede krav,« siger han.

Betaling fra PET
Teleselskaberne skal betale alle udgifter til de nye initiativer.

Til gengæld får de så timebetaling af myndighederne - eksempelvis Politiets Efterretningstjeneste (PET) - når de skal udlevere data.

PET-chef Lars Findsen sagde i sidste uge til Berlingske Tidende, at overvågning af telenettet »har meget stor betydning for PETs arbejde«.

Telebranchen har seks uger til at afgive et høringssvar.