Overtagelse uden skat

Læs mere
Fold sammen
Skattemæssig succession i virksomhedsordningen betyder, at den person, der overdrager virksomheden til sin ægtefælle, ikke beskattes af sin fortjeneste ved overdragelsen. Den person, der overtager virksomheden, indtræder i sælgerens skattemæssige stilling. Det betyder eksempelvis, at kontoen for opsparet overskud ikke beskattes. Kontoen for opsparet overskud indeholder de beløb, der er tilbage af virksomhedens overskud efter betaling af en foreløbig virksomhedsskat på 30 procent. Først når virksomheden ophører, gøres den endelige skatteregning op.