Overskud kostede 35 mio. kr.

Læs mere
Fold sammen
Efter investeringer på næsten 35 mio. kr. lykkedes det den danske analysevirksomhed Zapera.com at hive første overskud

i land i 2003.- Selvom analysemarkedet generelt har været faldende eller stagnerende i 2003 i Norden er det atter lykkedes

Zapera at opnå tocifrede vækstrater. Selskabet har således haft en gennemsnitlig årlig vækstrate på

35 pct. siden start i 2000, siger adm. direktør Lars Lund Nielsen.Zapera.com er et af de første selskaber i Danmark,

der har specialiseret sig i at udføre analyser over internet. Lars Lund Nielsen fortæller, at selskabets fremgang sker

på bekostning af telefonanalyser. Han glæder sig over, at de store på markedsundersøgelser som Gallup og

AC Nielsen nu også begynder at tilbyde netanalyser.

Ekspansion kostede dyrt

- Når de store rykker ind på

markedet kommer det til at vokse hurtigere.Årets overskud før skat blev på 0,8 mio. kr., hvilket ledelsen

betragter som tilfredsstillende. Det er da også en væsentlig forbedring i forhold til 2002 og 2001, hvor underskuddene

blev på henholdsvis 4,6 mio. kr. og 19,9 mio. kr.De totale overførte tab opgøres i balancen til 34,3 mio.

kr. og selskabets egenkapital er i dag på minus 1,8 mio. kr.Zapera.com startede i 2000 med penge fra ventureselskabet

IVS og fik yderligere tilført 25 mio. kr kr. i indskud fra Kommunernes Pensionsforsikring og det nordiske ventureselskab Slottsbacken

til nordisk ekspansion.- Vi blev født med en strategi om hurtig ekspansion til mange markedet, og det er hovedårsagen

til vores tab, forklarer Zapera-direktøren.De primære markeder er Danmark og det øvrige Norden.Selvom

analysemarkedet i 2004 i Nordeuropa ikke ventes at udvikle sig positivt forventer Zapera.com, at selskabet kan øge væksten

og overskud på driften.- Det er ledelsens opfattelse, at selskabet selv er i stand til at reetablere den negative egenkapital

på 1,8 mio. kr. via driften, skriver ledelsen.